fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej można swobodnie redukować

www.sxc.hu
Pracownik sc otrzyma wkrótce kolejny stopień służbowy, co oznacza, że jego dodatek służby cywilnej wzrośnie. Czy przyznając mu wyższy stopień służbowy pracodawca może zmienić (obniżyć) wysokość jego wynagrodzenia tak, aby podwyżka dodatku stanowiła mniejsze obciążenie dla budżetu urzędu?

Nie. Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Dodatki te stanowią odrębne składniki wynagrodzenia przysługującego członkom korpusu służby cywilnej z tytułu zajmowanego stanowiska pracy, niezależnie od ustalonego wynagrodzenia zasadniczego.

Uprawnienie do nich wynika z faktu uzyskania mianowania na urzędnika sc (dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego), osiągniecia odpowiedniego stażu pracy (dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej) lub wykonywania dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań ( dodatek zadaniowy). W kwestii czy możliwe jest dokonanie zmiany (zmniejszenia) dotychczasowej wysokości składników wynagrodzenia za pracę w taki sposób, aby faktyczna wysokość wynagrodzenia ogółem po przyznaniu dodatku (np. dodatku służby cywilnej) była na takim samym poziomie, jak przed przyznaniem tego dodatku wypowiedział się Departament SC KPRM uznając, takie działanie pracodawcy za niedopuszczalne.

W myśl, bowiem zarządzenia nr 3 szefa Służby Cywilnej z 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej nie może być zmniejszane w związku z otrzymywaniem dodatków (część IV. Motywowanie, pkt 2). A zatem, w opinii Departamentu Służby Cywilnej, w przypadku, gdy na danym stanowisku nie nastąpiła zmiana rodzaju ani ilości pracy, a także wymagań określonych w opisie stanowiska pracy, przyznanie dodatków przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (lub ich podwyższenie – red.) nie powinno skutkować obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego. Praktykowanie takich działań może pozostawać w sprzeczności z celem ustanowienia dodatków za wykonywanie dodatkowych zadań, posiadanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, jak również statusu urzędnika służby cywilnej. Może także stanowić naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminacji określonych w art. 183c Kodeksu pracy.

—Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art. 85, art. 87 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1345 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA