Tag:

Pracownicy Samorządowi

Powiązane

Urzędnicy

Oświadczenia majątkowe odstraszają zaangażowane osoby

Pomysł dośrubowania obecnego obowiązku składania oświadczeń majątkowych rownież przez współmałżonków polityków świadczy o braku zaufania do samorządowców – uważa Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec.

Radny został pozbawiony mandatu bezzasadnie

Na potrzeby określenia praw wyborczych kodeks wyborczy nie wiąże stałego zamieszkania z zameldowaniem.

Jakie obowiązki skarbnika w gminie

RIO podważyła skuteczność powierzenia skarbnikowi obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej gminy. Zapisy ogólne są tylko w regulaminie organizacyjnym oraz w zakresie czynności skarbnika w aktach osobowych. Czy to nie wystarczy – pyta radna.

Sołtysi urosną w siłę. Ruszyły prace w Sejmie

Wzmocnienie pozycji sołtysa i rad sołeckich – to cel czterech projektów ustaw, nad którymi rozpoczął prace Sejm.

Gminy będą miały nowe obowiązki dotyczące sygnalistów

Każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musi zapewnić, by w podległym mu urzędzie wdrożono procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania stosownych działań następczych.

Pracownicy domów dziecka w Warszawie żądają 50-proc. podwyżek

Pracownicy warszawskich domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych żądają od władz stolicy podwyżek wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. - Bez tego wkrótce zabraknie kadry, dzieci zostaną bez opieki - mówią. Część z nich chce strajkować.

Firmy nie można karać, bo w pandemii zginęło pismo rzucone do pudła

Gdy nie ma możności jednoznacznego wykluczenia, że wniosek został złożony, to należy przyjąć, że tak było.

Skarbnika nie ma i co dalej

Pozostałością uzależnienia władzy wykonawczej w gminie od rady pozostaje instytucja skarbnika. Sposób powoływania skarbnika gminy wyraźnie odstaje od modelu, w którym władza wykonawcza została skupiona w rękach wójta.

Ministerstwa i urzędy będą musiały przeszkolić pracowników

Projekt ustawy o sygnalistach, transponującej unijną dyrektywę stanowi że pracownicy organów publicznych i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą przechodzili szkolenia na temat zewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości.

Zmarł Tadeusz Ferenc, wieloletni prezydent Rzeszowa

Po długiej chorobie, w wielu 82 lat odszedł Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa w latach 2002-2021 – poinformował urząd miasta Rzeszowa.