Tag: Urzędnicy

Rząd koryguje podwyżki pracowników samorządowych

Do 3,3 tys. zł wzrośnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze zatrudnionych w urzędach na podstawie umowy o pracę.

NSA: Przy autokontroli nie ma podstaw do odsunięcia urzędnika skarbówki

To, że pracownik w ramach udzielonego mu upoważnienia podpisał decyzję podatkową pierwszej instancji, nie wyłącza go od podpisania stanowiska fiskusa odnośnie do przedstawionych zarzutów odwołania.

13 zł za wypożyczenie ministerialnego auta. Tyle płacą urzędnicy

Jeśli pracownicy resortów korzystają ze służbowych samochodów po godzinach, najczęściej pokrywają tylko koszty paliwa.

RPO do UOKiK ws. wysokich cen paliw z Orlenu

Rzecznik Praw Obywatelskich docieka, czy nie doszło do naruszenia praw konsumenta przez PKN Orlen, gdy pod koniec 2022 r. koncern utrzymywał wysokie ceny paliw, choć na świecie ceny ropy spadały, a złoty się umacniał.

Będą nowe standardy obciążenia pracą kuratorów sądowych

Środowisko krytycznie odnosi się do planowanych zmian w obciążeniu pracą.

RPO kieruje problem ubóstwa menstruacyjnego do Ministerstwa Edukacji

Co dziesiąta dziewczyna w Polsce nie jest w stanie - takie dane opublikował Rzecznik Praw Obywatelskich, który ponownie podejmuje walkę w ubóstwem menstruacyjnym. Teraz skierował do MEiN pismo, w którym wskazuje ile dobrego zdziałaby tzw. "różowa skrzyneczka" dostępna w każdej szkole.

Ministerstwa wydają miliony na nagrody. Nawet 50 tys. zł dla jednego urzędnika

Resort finansów i MSZ sowicie gratyfikują swoich pracowników. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w tej formie nie wyróżnia swoich ludzi wcale.

Co w protokole z czynności urzędu

Protokół odzwierciedla przebieg postępowania przed organem administracji. Stanowi on realizację zasady pisemności, umożliwia weryfikację podjętych działań przez organ drugiej instancji na etapie odwołania oraz daje podstawy do zaskarżenia tego dokumentu przez stronę.

Prezez UOKiK zyska kolejne kompetencje

Egzekwowanie unijnych reguł konkurencji będzie bardziej efektywne w państwach UE.

Kiedy urząd udostępni swoje akta

Prawo dostępu strony do dotyczących jej urzędowych dokumentów i zbiorów danych, jest konstytucyjnie zagwarantowanym prawem jednostki.