Tag: Urzędnicy

Podatnik nie przechytrzy urzędników

Występujące w dwóch wnioskach o interpretację różnice co do poszczególnych elementów i szczegółowości, gdy fiskus wskazuje na określony i widoczny w obu schemat działania, mogący doprowadzić do nadużycia prawa, nie są przeszkodą do odmowy jej wydania.

O możliwości korzystania z programu komputerowego decydują warunki licencji

Jednostki samorządu terytorialnego powinny przygotować się do zawarcia umów licencyjnych na oprogramowanie. Chodzi np. o sformułowanie odpowiednich warunków udziału w przetargu.

Wykonywanie władzy publicznej wiąże się z odpowiedzialnością

Postępowanie w sprawie niezgodności z prawem decyzji może toczyć się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, jak również jako postępowanie sądowoadministracyjne.

Postępowanie egzekucyjne można pod pewnymi warunkami zwiesić

W orzecznictwie wskazano, że samo wniesienie przez skarżącego wniosku o umorzenie części należności lub rozłożenia ich na raty nie zobowiązuje organu do zawieszenia postępowania.

Ochrona i informacja dla podatnika

Przedmiotem interpretacji podatkowej nie może być ocena dowodów, która zwykle w postępowaniu podatkowym służy do ustalenia stanu faktycznego – orzekł NSA.

Jak kontrolować wykonanie budżetu obywatelskiego

Przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego wywołuje wiele emocji. Jak kontrolować prawidłowość działania urzędników i wykonania projektów wybranych przez mieszkańców?

Sąd: Odbitka wzorów pieczęci urzędowych informacją publiczną

Spór zainicjowała fundacja, która we wniosku do samorządowego kolegium odwoławczego zwróciła się o udostępnienie odbić wszystkich stosowanych w gminie urzędowych pieczęci.

Sąd zakazał strajku generalnego w ZUS

Sąd Okręgowy w Świdnicy na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielił zabezpieczenia poprzez zakazanie Związkowi Zawodowemu Związkowa Alternatywa prowadzenia strajku w trakcie trwania sporu zbiorowego - podała Polska Agencja Prasowa.

Sąd: Brak jawnej rozprawy nie podważy werdyktu

To, że sprawa przez pandemię była rozpoznana w jednej instancji sądowej w trybie niejawnym, nie wystarcza do uwzględnienia skargi o jej wznowienie.

Spore podwyżki pensji w ZUS

Ponad 40 tys. pracowników narodowego ubezpieczyciela już niedługo dostanie po kilkaset złotych miesięcznie więcej, z wyrównaniem od stycznia.