Tag: Urzędnicy

Niewiedza o obwieszczonej decyzji też szkodzi

Okoliczności doręczenia korespondencji zgodnie z procedurą ze specustawy drogowej i brak wiedzy w tym zakresie nie uprawdopodobni braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

Jaka skuteczność wniosku o przywrócenie terminu

Uchybienie terminowi na dokonanie czynności przed organem administracji może mieć poważne konsekwencje dla strony. Ustawodawca przewidział możliwość przywrócenia terminu na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni brak uchybienia  bez jego winy.

Pieniądze na rozwój cyfrowej administracji na Podlasiu

Dotacja 10 milionów złotych zasili tylko takie projekty, które będą odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby adresatów – osób, firm lub instytucji, będą kompatybilne z e-usługami już dostępnymi i bezpieczne.

Zmiany w więzieniach i aresztach - mniej listów i korzystania ze swoich ubrań

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje obecnie nad projektami rozporządzenim dotyczących wykonywania kary pozbawienia pozwolności oraz tymczasowego aresztu. Nie wszystkie propozycje zostały pozytywnie ocenione przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyskryminacja uczniów w lotniczym liceum - RPO chce wyjaśnień

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich doszły niepokojące informacje jakoby liceum lotnicze miałoby nie dochować równego traktowania uczniów podczas rekrutacji do szkoły.

Pacjenci bez dostępu do morfiny - RPO reaguje

Zgodnie z wypowiedzią Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka apteki mają cierpieć na braki morfiny. Z tego leku korzystać ma co najmniej kilkadziesiąt tysięcy pacjentów, zarówno w leczeniu bólu jak i duszczności.

Jacek Trela: O odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

Nie może być żadnych wątpliwości co do wymaganych od urzędników standardów działania.

Na czym polega zasada czynnego udziału w postępowaniu

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu określana także mianem prawa do wysłuchania, prawem do obrony lub zasadą czynnego udziału stron nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Dodatek dla pracowników sądów i prokuratur w stolicy raczej pewny

Pracownicy i urzędnicy warszawskich sądów i prokuratur będą mogli liczyć na 25 proc. dodatku do pensji za to, że mają więcej pracy.

Rząd ogłosił limity temperatur w urzędach i przychodniach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało zalecenia dla samorządów, które powinny zostać wdrożone, aby osiągnąć cel w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. Wśród nich m.in. dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza.