Tag: Urzędnicy

Rzecznik Praw Obywatelskich chce przesunąć "Polski Ład" PiS o rok

Podatnicy powinni mieć wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do "Polskiego Ładu”, który wprowadza rewolucyjne zmiany systemu podatkowego - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek.

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki samorządu terytorialnego

Termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia zbliża się nieuchronnie. Polski ustawodawca wciąż nie przyjął przepisów wdrożeniowych. Jeśli do 17 grudnia nie zostaną przyjęte – jednostki samorządu będą stosować je wprost.

Poradnik "Rz": milczące załatwienie sprawy administracyjnej

Milczące załatwienie sprawy administracyjnej to stosunkowo nowa instytucja. Obowiązuje od kilku lat, a ponadto nie każdy może mieć świadomość, że taka możliwość istnieje. Jakie sprawy można załatwić w takim trybie?

Dobre rozwiązanie, ale nie zawsze da się zastosować

Z przepisu regulującego instytucję zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie wynika, że jest jednym z typowych przykładów milczącego załatwienia sprawy.

Można wnosić o wydanie specjalnego zaświadczenia

Strona, której sprawa została załatwiona milcząco, może żądać potwierdzenia tego na piśmie.

Polubownie też da się załatwić spór

Gdy charakter sprawy na to pozwala, w postępowaniu administracyjnym możliwa jest ugoda, która wywiera takie same skutki jak decyzja.

Sprawa załatwiona, bo urzędnik nie zadziałał

Procedura administracyjna przewiduje milczące załatwienie sprawy, ale taką możliwość musi jasno dopuszczać prawo.

Andrzej Duda podpisał ustawę o m.in. 40-procentowej podwyżce dla prezydenta

W piątek prezydent Andrzej Duda złożył podpis na nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Frankowicze z nakazem zapłaty, bo sąd naruszył prawo. Jest skarga nadzwyczajna

Małżonkowie dostali sądowy nakaz zapłaty 200 tys. franków szwajcarskich z tytułu niespłaconego kredytu, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego o skargę nadzwyczajną na ich korzyść, gdyż jego zdaniem sąd dopuścił się w tej sprawie poważnych naruszeń prawa.