Tag: Urzędnicy Państwowi

Prof. Marcin Wiącek: Jestem wolny od polityki

Samo powołanie przez KRS od 2018 r. nie może być przyczyną dyskwalifikowania sędziego – uważa prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Nowe kierownictwo Wód Polskich. Kim jest nowy prezes

Minister infrastruktury działając na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, powołał z dniem 31 sierpnia 2022 r. Krzysztofa Wosia na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ministerstwa i urzędy będą musiały przeszkolić pracowników

Projekt ustawy o sygnalistach, transponującej unijną dyrektywę stanowi że pracownicy organów publicznych i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą przechodzili szkolenia na temat zewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości.

Marek Domagalski: Kiedy Tusk wyjaśni

Czas, by lider PO nie podtrzymywał niepokoju, że do zmiany na stanowisku prezesa NBP mógłby użyć siły, i ujawnił legalny sposób, jeśli taki zna.

Marek Domagalski: Jest okazja ograniczyć immunitety

Pierwszy raz od wielu lat pojawia się szansa by ograniczyć zakres immunitetów i zwiększyć odpowiedzialność ludzi władzy. Dlatego, że postulat ten może być nośnym paliwem wyborczym.

Wojciech Tumidalski: Nasza droga władza

Cały sektor prywatny zastanawia się, jak walczyć z inflacją, i szuka sposobów, by nie ciąć zatrudnienia. A w ministerstwach przeciwnie – kadry ciągle rosną.

Armia urzędników rośnie, jeszcze szybciej rosną wydatki na ich płace

Ministerstwa z roku na rok zatrudniają coraz więcej osób. Jeszcze szybciej zwiększają się koszty płac.

Ministerstwa wciąż zwiększają zatrudnienie

Z roku na rok przybywa pracowników w resortach. Największy przyrost widać w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Zdrowia.

Sąd zakazał strajku generalnego w ZUS

Sąd Okręgowy w Świdnicy na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielił zabezpieczenia poprzez zakazanie Związkowi Zawodowemu Związkowa Alternatywa prowadzenia strajku w trakcie trwania sporu zbiorowego - podała Polska Agencja Prasowa.

W skarbówce krew przelana za podwyżki płac

Skarbowcy kolejny raz protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom. Szef KAS ma już dla nich konkretne propozycje.