Tag: Służba Cywilna

Powiązane

Urzędnicy

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca jak po grudzie

Urzędy wydają tysiące niezgodnych z prawem decyzji odmawiających udzielenia obcokrajowcom zezwolenia na pobyt na terytorium Polski. Często sprawy prowadzone są w sposób nieprawidłowy oraz przewlekły, a nawet z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Więcej stołków do obsadzenia wokół ministrów

W każdym resorcie będzie mogło być kilku sekretarzy stanu.

Rząd przyjął trzyletni plan mianowań urzędników

W przyszłym roku ma przybyć 275 urzędników mianowanych, a w 2024 i 2026 po 300. Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników na lata 2023–2025 przedłożony przez szefa służby cywilnej.

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP chce zreformować administrację rządową

Członkowie korpusu służby cywilnej domagają się zmian. Napisali projekt ustawy ograniczający wpływy polityczne.

Polska służba cywilna wkracza w drugie stulecie

Urzędnik w dwudziestoleciu międzywojennym był niezależny politycznie i dobrze wynagradzany.

Urzędnicy odchodzą do biznesu, urzędy mogą mieć problem z wykonaniem zadań

Urzędnicy odchodzą z pracy. W sektorze prywatnym zarobią więcej i będą mieli szansę na awans.

O zatrudnieniu w służbie cywilnej decydują politycy

Prawo nie precyzuje, kto może zasiadać w komisjach podczas naboru do służby cywilnej. Dlatego na rekrutację mogą wpływać członkowie gabinetów politycznych.

Work-life balance w służbie cywilnej. Do pracy z psem albo z dzieckiem

Szef służby cywilnej promuje narzędzia wspierające równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Służba cywilna nie tylko dla Polaków

Służba cywilna otworzy się na obywateli innych państw. Zbyt szeroko – uważają eksperci. To zły sposób na załatanie braków kadrowych w urzędach.

Urzędnik popracuje także w weekend

Zadaniowo, od piątku do niedzieli i w święta lub cztery dni w tygodniu – tak będą mogli pracować zatrudnieni w służbie cywilnej.