Tag: Rzecznik Praw Pacjenta

Powiązane

Urzędnicy

Zima dotarła do służby zdrowia - chorzy skarżą się na zbyt niską temperaturę

Choć mrozy dopiero się zaczęły, rzecznik praw pacjenta już przyjmuje zgłoszenia dotyczące zimna.

Sąd: całkowite wstrzymanie porodów rodzinnych jest nielegalne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie porodów rodzinnych w związku z epidemią koronawirusa.

Życie pacjentów zagrożone przez bakterie. Zapadł wyrok sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednego ze szpitali z województwa warmińsko-mazurskiego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. Szpital nie zapewnił pacjentom odpowiedniej jakości wody.

Rzecznika praw pacjenta zalały skargi od poszkodowanych

Kolejny rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę sygnałów napływających do biura RPP. Powód? Klęska służby zdrowia w starciu z pandemią.

Rzecznik praw pacjenta: Strach lekarzy nie sprzyja kulturze bezpieczeństwa

Zachęcając personel medyczny do zgłaszania błędów, wyeliminujemy połowę z nich. Jeśli sprawy nie będą zamiatane pod dywan, będziemy je mogli poddać analizie, by uniknąć ich w przyszłości – mówi Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Prawa pacjenta muszą być respektowane także przez personel niemedyczny

Godność człowieka regulowana jest przede wszystkim przez Konstytucję, a chroniona przepisami prawa cywilnego oraz karnego. Temat ten poruszają również liczne ustawy, w tym ta z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wskazano w niej, że pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

Orzekanie o zdarzeniach medycznych bez prawników. Błędne kierunki zmian

Rozwiązania dotyczące świadczeń kompensacyjnych stwarzają niebezpieczny labirynt w dochodzeniu praw pacjenta, który wybierając tryb świadczeń kompensacyjnych, zobowiązany jest zrezygnować z możliwości dochodzenia tych praw przed sądem.

Będą wypłaty za ciężkie odczyny poszczepienne

Liczymy, że wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych będzie można składać już pod koniec stycznia, po opublikowaniu nowych przepisów – mówi Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Bartłomiej Chmielowiec: jak naprawić polski system ochrony zdrowia

Gdy już zapewnimy odpowiedni dostęp do świadczeń oraz ich wysoką jakość i bezpieczeństwo, pozostanie konieczność odpowiedniego wsparcia pacjenta. Trzeba mu zapewnić przewodnictwo po systemie, a także skoordynować usługi zdrowotne.