Małgorzata Jankowska

Czy pracujący studenci mogą oszczędzać w PPK?

Nie każdy zatrudniony student może zostać uczestnikiem PPK. Wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie jest zatrudniony, a przy pracy na umowie zlecenia znaczenie ma także jego wiek.

PPK: To pracodawca decyduje o wysokości swojej wpłaty dodatkowej

Brak regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego pracy nie pozwala różnicować wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę w oparciu o inne kryterium niż staż pracy.

PPK: przestój nie zwalnia z finansowania wpłat za wszystkich pracowników

Za czas przestoju pracodawca nie musi naliczać i dokonywać wpłat na pracowniczy plan kapitałowy (PPK) wyłącznie za pracowników objętych przestojem. Tacy uczestnicy mogą jednak nadal oszczędzać w tym programie.

Uczestnik PPK dowie się, co działo się na jego rachunku w ubiegłym roku

Każdy uczestnik PPK powinien do końca lutego otrzymać z IF informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, wpłatach na ten rachunek oraz innych transakcjach zrealizowanych na tym rachunku w poprzednim roku. Takie informacje i to na bieżąco dostępne są też - po zalogowaniu - w serwisie mojeppk.

Prowadzenie PPK nie wyklucza uruchomienia PPE

Pracodawcy, którzy już po wdrożeniu programu PPK chcą uruchomić u siebie drugi program długoterminowego oszczędzania, czyli pracowniczy program emerytalny, mogą to zrobić. W tej sytuacji ustawa o PPK przewiduje dla nich pewne ułatwienia. Nie wszyscy pracodawcy są jednak w stanie z nich skorzystać.

Wpłaty do PPK: liczy się data wypłaty wynagrodzenia

Termin przekazania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) nie zależy od tego, za jaki okres przysługiwało wynagrodzenie, ale od daty jego wypłaty.

Zwolnienie z PPK z uwagi na prowadzenie PPE można stracić

W styczniu pracodawca, który nie uruchomił PPK z uwagi na to, że prowadzi PPE, musi sprawdzić, czy nadal przysługuje mu to uprawnienie. Jeżeli według stanu na 1 stycznia w PPE będzie uczestniczyć mniej niż 25% osób zatrudnionych, pracodawca będzie musiał wdrożyć PPK. Kolejna weryfikacja poziomu partycypacji w PPE powinna zostać przeprowadzona na 1 lipca.

Można sprawdzić, czy pracodawca faktycznie zapisał Cię do PPK

Uczestnik PPK może kontrolować, czy pracodawca dokonuje za niego wpłat do PPK. Może to robić zarówno na stronie instytucji finansowej, w której oszczędza, jak i w serwisie MojePPK. Ten ostatni umożliwia uczestnikowi PPK monitorowanie - w jednym miejscu - wszystkich posiadanych przez niego rachunków PPK.

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK warto złożyć z wyprzedzeniem

Uczestnicy PPK, którzy w ciągu roku złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, powinni sprawdzić, czy na ich rachunek/rachunki PPK wpłynęło w tym roku wystraczająco dużo środków, aby w przyszłym roku mogli otrzymać dopłatę roczną od państwa za 2023 rok. Jeśli nie – powinni wrócić do oszczędzania jeszcze w listopadzie br.

Pracujący emeryci też mogą oszczędzać w PPK

Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie mają wpływu na limit zarobków dotyczący osób pobierających wcześniejszą emeryturę. Wpłaty te nie powodują ani zawieszenia, ani zmniejszenia pobieranego przez nie świadczenia.