Małgorzata Jankowska

Umowa o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony – nie dla wszystkich pracodawców (2)

Zasady, na jakich jednostki sektora finansów publicznych będą tworzyć pracownicze plany kapitałowe, zależą m.in. od tego, czy do zawieranych przez nie umów o zarządzanie PPK zastosowanie znajdzie wchodząca w życie 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Czy prezydent miasta może oszczędzać w PPK (1)

Zasady, na jakich jednostki sektora finansów publicznych będą tworzyć pracownicze plany kapitałowe, zależą m.in. od tego, czy do zawieranych przez nie umów o zarządzanie PPK zastosowanie znajdzie wchodząca w życie 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

PPK dla sektora finansów publicznych: pierwszy obowiązek pracodawcy to wybór instytucji finansowej

Od nowego roku jednostki sektora finansów publicznych tworzyć będą pracownicze plany kapitałowe. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK mają czas do 26 marca 2021 r., a na zawarcie umowy o prowadzenie – do 10 kwietnia przyszłego roku.

Postępowanie kwalifikacyjne dla urzędników służby cywilnej w 2019 roku

Od 1 stycznia pracownicy służby cywilnej znów mogą zgłaszać się do postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika tej służby. W 2019 roku status ten będzie mogło uzyskać 420 osób.

Urzędnicy: czy studia doktoranckie zaliczyć do stażu pracy czy nie zaliczać?

Służby kadrowe, do których obowiązku należy ustalanie pracowniczego stażu pracy mają problem. Powodem jest luka prawna w nowej ustawie Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Służba cywilna: Jak są obsadzane stanowiska urzędnicze? Kiedy nie ma konkursu?

Stanowiska w służbie cywilnej z wyjątkiem kierowniczych, powinny być obsadzane w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Są jednak osoby, które mogą zostać zatrudnione z pominięciem tej procedury.

Służba cywilna: rygory selekcyjne trzeba spełniać cały okres zatrudnienia

Choć nie wynika to wprost z ustawy o służbie cywilnej, utrata przez członka korpusu tej służby przymiotów określonych w rygorach selekcyjnych, wymaga rozwiązania z nim stosunku pracy. I to bez względu na podstawę jego nawiązania.

Czy za wykroczenie też można stracić pracę?

- Stosunek pracy urzędnika służby cywilnej wygasa tylko w sytuacji, gdy przestępstwo, za które został skazany zostało popełnione umyślnie. Czy oznacza to, że w przypadku ukarania np. za wykroczenie urzędnik zachowa posadę?

Czy można zwolnić pracownika bez skazania za przestępstwo

- Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne w stosunku do pracownicy służby cywilnej, oskarżonej o pomówienie przełożonej o korupcję, zobowiązując ją do pisemnego przeproszenia pomówionej za pośrednictwem dyrektora generalnego urzędu, w którym obie pracują. Pracownica to wykonała, jednak pracodawca wypowiedział jej umowę o pracę z powodu utraty nieposzlakowanej opinii (rygoru selekcyjnego). Czy mógł tak zrobić?

Służba cywilna: kiedy termin oceny urzędnika musi być zmieniony

Uzyskanie mianowania na urzędnika służby cywilnej nie wpływa na proces oceny, chyba, że wiąże się to ze zmianą stanowiska pracy i istotną zmianą zakresu obowiązków, a od dnia sporządzenia ostatniej oceny okresowej upłynęło więcej niż sześć miesięcy.