fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Nowe opodatkowanie inżynierów, dziedziczonego biznesu i wynajmowanych nieruchomości

123rf
Nowe zasady opodatkowania inżynierów, dziedziczonego biznesu i wynajmowanych nieruchomości – to zmiany w podatkach dochodowych.

Piątkowe głosowanie poprawek Senatu zakończyło prace nad obszerną nowelą do ustaw o PIT i CIT. Zmiany dotyczą zarówno działalności gospodarczej, jak i osób nieprowadzących biznesu.

Nowela przyniesie długo oczekiwane przez środowiska twórców wyjaśnienie kwestii, komu przysługują 50-procentowe koszty podatkowe w przypadku tworzenia dzieł. Obowiązujące od początku tego roku przepisy miały bowiem ukrócić nadużycia na tym tle. Spowodowały jednak wiele niejasności co do tego, kto ma korzystać z łagodniejszego opodatkowania jako twórca.

Nowe przepisy uściślają zakres stosowania 50-procentowych kosztów dla niektórych rodzajów działalności twórczej. Obejmą m.in. inżynierów budowlanych, tłumaczy oraz twórców gier komputerowych. Takiemu schematowi opodatkowania będzie też podlegała działalność naukowa i prowadzona na uczelniach działalność dydaktyczna.

Kolejna zmiana poprawia sytuację osób, które otrzymały firmowy majątek w drodze darowizny albo spadku od członków najbliższej rodziny. Nowela przywróci bowiem możliwość kontynuowania amortyzacji środków trwałych, jeśli amortyzował je darczyńca. Będzie można uwzględnić wysokość dokonanych już przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. W przypadku spadkobrania osoby dziedziczące majątek będą mogły ponownie określić wartość początkową nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Takie możliwości zostały obdarowanym i spadkobiercom odebrane z początkiem tego roku, jeśli przedmiot spadku lub darowizny był zwolniony z podatku od spadków i darowizn.

Ustawa przyniesie też nową koncepcję opodatkowania nieruchomości handlowo-usługowych. Wpisany już do ustaw o PIT i CIT podatek obciążający galerie handlowe spotkał się bowiem z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, że dotychczasowe przepisy obciążają nie tyle dochód, ile wartość nieruchomości służących handlowi i usługom. Podatek miał wynosić 0,0035 proc. wartości nieruchomości miesięcznie, jeśli przekraczała ona 10 mln zł. Ma zatem charakter podatku majątkowego, a nie dochodowego.

Jednak Komisja skrytykowała nie tyle samo nałożenie podatku, ile naruszenie reguł pomocy publicznej. Takie przepis faworyzowałyby bowiem nieruchomości służące celom innym niż handel czy usługi. Dlatego rząd zaproponował, by podatkiem obciążać wszystkie nieruchomości położone w Polsce, które oddano w najem, dzierżawę czy w podobny sposób.

Podstawą opodatkowania ma być „przychód", ale nie chodzi o zainkasowaną kwotę z najmu, dzierżawy czy leasingu. Podobnie jak w dotychczasowych przepisach owym „przychodem" ma być wartość początkowa budynków, wynikająca z prowadzonej ewidencji środków trwałych.

Podatek, którego stawka pozostała bez zmian, ma obciążać nieruchomości warte ponad 10 mln zł. Wyłączone będą z tego lokale mieszkalne oddawane do używania w ramach programu budownictwa społecznego. Jedna z zaakceptowanych poprawek senackich przewiduje, że podatku nie będzie, jeśli w najem czy dzierżawę zostanie oddane nie więcej niż 5 proc. całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA