Tag: Koszty

Powiązane

PIT

Prace rozbiórkowe można ująć w kosztach

Przedsiębiorca, który przygotowując posiadany grunt do wydzierżawienia ponosi wydatki na wyburzenie znajdujących się na nim budynków oraz na uporządkowanie działki, rozliczy poniesione wydatki w dacie ich po niesienia.

Amortyzacja wartości firmy po połączeniu spółek

Skutkiem łączenia spółek handlowych może być powstanie nowej firmy o określonej wartości, którą należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym. Dla celów bilansowych wartość firmy, z wyłączeniem wartości ujemnej, zawsze podlega amortyzacji.

Siłownia za 50 tysięcy w podatkowych kosztach

Spółka dbająca o kondycję pracowników nie powinna mieć problemów z rozliczeniem wydatków poniesionych na ten cel.

Jak rozliczyć zakup paliwa do zbiornika magazynowego

Wydatki na benzynę nabytą hurtowo na potrzeby firmy są potrącalne w dacie ich poniesienia, czyli w dniu, na który koszt ujęto w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku albo innego dowodu.

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia objętego 50-proc. kosztami

Pracodawca nie ma obowiązku łączenia honorarium za przeniesione przez pracownika prawa autorskie z wartością rynkową samego utworu.

Korzystne rozliczenie maszyn do żeli i płynów przeciw COVID-19

Firma może jednorazowo zamortyzować urządzenia służące do produkcji towarów wykorzystywanych w walce z epidemią koronawirusa.

Zerwanie kontraktu przez epidemię nie wyklucza podatkowych korzyści

Przedsiębiorca, który rozwiązał przed terminem umowę najmu biura może rozliczyć w kosztach przeprowadzone w nim inwestycje.

Polski Ład PiS: zarząd na prowizji niemile widziany

Jeśli menedżer będzie „znacząco wpływał" na spółkę, to ona nie zaliczy jego wynagrodzenia w koszty.

Zmieniłeś zasady leasingu przez COVID-19, stracisz na podatku

Przedsiębiorca, który zmodyfikował wysokość rat za drogie auto, nie może już rozliczać ich w całości w kosztach.

Przedsiębiorca rozliczy w kosztach zapłacone odsetki od kredytu

Po oddaniu do użytku środka trwałego, naliczone i zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej na jego nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.