Tag: Koszty

Powiązane

PIT

Skarbówka zmieniła zdanie w sprawie wydatków na rehabilitację

Dwa lata temu fiskus twierdził, że wydatki na rehabilitację nie mogą być podatkowym kosztem w firmie. Teraz nie ma nic przeciwko.

Instruktorka tańca odliczy wydatki na rehabilitanta i ortopedę

Fiskus zrozumiał, że w niektórych biznesach niezbędne jest dobre zdrowie i kondycja fizyczna.

Kontrakty budowlane – ujęcie księgowe kosztów usług podwykonawców

Realizacja projektów budowlanych wiąże się z koniecznością zaangażowania różnorodnych zasobów oraz posiadania doświadczenia i umiejętności, aby prace wykonane zostały w sposób prawidłowy, przy zachowaniu standardów technicznych i wysokiej jakości.

Jak rozliczyć świadczenia wspólników na rzecz spółki osobowej

Wspólnicy spółek osobowych mogą – na podstawie zawartych umów – świadczyć na rzecz tych spółek pracę (pod warunkiem jednak, że praca ta nie polega na reprezentowaniu spółki, ani na prowadzeniu jej spraw). Mogą oni również udostępniać spółce do używania składniki swojego majątku. Działania takie rodzą określone konsekwencje na gruncie podatkowym i bilansowym.

Transfery środków w ramach cash poolingu są neutralne

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych transfer środków na prowadzonych przez bank rachunkach spółki, skutkujący ich bilansowaniem, jest neutralny podatkowo dla spółki, tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie spółki ani przychodu, ani kosztu podatkowego, a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z tym transferem.

Główne mity, które powstrzymują firmy przed korzystaniem z ulgi B+R

Mimo że wachlarz zachęt dla innowatorów w Polsce jest bardzo szeroki, nadal duża część przedsiębiorców nie korzysta nawet z podstawowego i najbardziej przystępnego mechanizmu, jakim jest ulga na badanie i rozwój. Dlaczego tak się dzieje? Przedsiębiorców hamuje przede wszystkim obawa przed dodatkową pracą oraz mylne przekonania dotyczące wymagań stawianych takim projektom.

Miód z własnej pasieki można rozliczyć w kosztach biznesu

Surowce ze swojej produkcji wyceniamy według cen rynkowych i księgujemy na podstawie dowodu wewnętrznego.

Niezbędnik przedsiębiorcy. CEIDG tylko w wersji online * Rachunki za energię firmy w domu * Kara umowna w kosztach - nie, a kurs na pilota? * Kto rozlicza benefity dla samozatrudnionych

• Już niedługo biznes założymy wyłącznie przez Internet. • Jak rozliczyć wydatki na prąd, ogrzewanie czy wodę, gdy firma działa w domu? • Cztery interesujące interpretacje podatkowe: Czy kara umowna to koszt biznesu * Kto ma rozliczać benefity dla samozatrudnionych * Jaki podatek od nagrody w konkursie dla załogi * Kiedy wydatki na zdobycie licencji pilota mogą być kosztem przedsiębiorcy • Automyjnie wciąż bez kas fiskalnych. Dziwne uzasadnienie resortu finansów • Ważne terminy podatkowo-kadrowe w tym tygodniu.

Promocja na festynie da podatkowe korzyści

Spółka, która sponsoruje wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, może zaliczyć poniesione wydatki do podatkowych kosztów.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej sposobem na rozliczenie straty

Gdy przedsiębiorca przewiduje, że w danym roku jego przychody będą na tyle niskie, że nie będzie miał możliwości rozliczenia straty podatkowej z lat poprzednich, może obniżyć koszty uzyskania przychodów.