Tag: Postępowanie Podatkowe

Ulgi uznaniowe: NSA wydał korzystny wyrok dla firm w tarapatach

Fiskus przy stosowaniu umorzenia zobowiązany jest do wyważenia interesu społecznego z indywidualnym - uznały sądy.

Przepisy się nie zmieniły, ale fiskus ma inne zdanie

Podatek u źródła od lat przysparza nie lada problemów. Usługi pośrednictwa wydają się być tego przykładem. Organy podatkowe wykazują się w tym przypadku dużą kreatywnością.

Marek Isański: Absurdy postępowania podatkowego

Wiele przepisów podatkowych jest nieprzemyślanych i marnej jakości. Sądy administracyjne, swoimi orzeczeniami, powinny nadawać im właściwe (zgodne z Konstytucją) znaczenie. System podatkowy się rozpada, gdy sądy zachowują się odwrotnie i dokonują interpretacji takiej, która ignoruje sens tych przepisów i lekceważy/pomija prawa obywateli.

Ważny wyrok ws. podatku u źródła: płatnik nie jest ramieniem fiskusa

Do 2019 r. płatnik podatku u źródła nie musiał badać, czy wypłaca dywidendę odbiorcy rzeczywistemu.

Spółki nieruchomościowe – trzeba się uzbroić w cierpliwość

Mimo, że termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturach właścicielskich za 2021 rok upłynął 30 września 2022 r. i był wyjątkowo przedłużony o sześć miesięcy, podatnicy wciąż mierzą się z problemami.

Urzędowi wolno pakować i zaszyfrować decyzję. NSA o e-doręczeniu

O tym, od kiedy biegnie termin do wniesienia odwołania przy e-doręczeniu, decyduje jego urzędowe potwierdzenie podpisane przez adresata.

Działania marketingowe agenta a powstanie zakładu podatkowego

Brak formalnego pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu spółki zagranicznej przez jej agenta działającego w Polsce nie wyklucza ukonstytuowania się zakładu podatkowego tej spółki w związku z działalnością marketingową jej agenta.

Sąd: Sytuacji strony nie można pogarszać

Sąd będzie rozstrzygał wniosek o zwrot kosztów w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę o wznowienie postępowania. Ale przy jej oddaleniu nie ma podstaw do ich zasądzenia.

Fiskus miesza przepisy i źle je interpretuje

Modyfikowanie moment poniesienia wydatku zarówno w przypadku płatności jednorazowych, jak i częściowych i uzależnianie go od spełnienie warunku zaliczenia nabytych lub wytworzonych środków trwałych do ewidencji to błąd.

Isański: Bez przestrzegania terminów przez fiskusa nie będzie praworządności

Terminy załatwiania spraw podatkowych to papierek lakmusowy stosunku administracji do obowiązującego prawa, do praw podatników. W szczególności gdy w wyniku postępowania ma być dokonany zwrot nadpłaty. Organy podatkowe zbliżający się ustawowy termin wydania decyzji traktują jako powód do zawiadomienia podatnika o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, który często jest nawet dłuższy niż maksymalny ustawowy. Formalnie niby wszystko jest zgodne z prawem, ale to przecież zaprzeczenie zasad państwa prawa.