Tag: Ordynacja Podatkowa

Adam Mariański: Optymalny system podatkowy – dlaczego ucieka nam ten pociąg?

Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż sprawiedliwość społeczna. Opiera się na subiektywnych poglądach, wrażeniach i ocenach niezależnych od ciężkiej pracy i przedsiębiorczości jednostki. To zaś prowadzi do niesprawiedliwości.

Informacja o strategii podatkowej w praktyce

Pierwsze informacje o strategii za 2020 r. są już opublikowane, jednak z powodu niejasnych regulacji i braku wyraźnych wytycznych Ministerstwa Finansów, wielu podatników nie ma pewności czy prawidłowo realizuje swoje obowiązki.

Marek Isański: Dlaczego wyroki sądu administracyjnego są niewykonalne

Przepisy Ordynacji podatkowej są tak skonstruowane, że wyrok sądowy stwierdzający niezgodność z prawem decyzji, na podstawie której wyegzekwowano podatek nie powodują natychmiastowego zwrotu niesłusznie pobranych kwot. Obywatel musi poczekać wiele miesięcy, a często kilka lat.