Tag:

Ordynacja Podatkowa

Jacek Tomczak: Deregulacja? Zapewniam, że jesteśmy zdeterminowani

Kluczową sprawą jest całkowita zmiana filozofii prowadzenia kontroli w firmach, w tym kontroli podatkowych, i skrócenie czasu ich trwania z 12 do 6 dni – mówi „Rz” Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii. I zapowiada, że z ordynacji podatkowej zniknie jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów.

Kontrola skarbówki w firmie. Zapadł ważny wyrok sądu

Wniosek podatnika o zawieszenie kontroli celno-skarbowej skarbówka musi załatwić formalnie postanowieniem, od którego służy zażalenie. I to nawet, gdy nie widzi podstaw, żeby kontrolę wstrzymać.

Ściganie zarządu za podatki firmy musi być rozważniejsze

Dla uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki osoba obowiązana do zgłoszenia upadłości może wskazać na zdarzenia świadczące, że zaniechanie tego wniosku nie było zawinione.

Trzeba skończyć z automatyzmem w egzekwowaniu długów

Najnowsze orzecznictwo wskazuje, że instytucja odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe jest wadliwie stosowana w praktyce KAS.

Organ musi zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy

Organ podatkowy nie jest związany żadnymi regułami dowodowymi, a ustaleń faktycznych dokonuje według własnego przekonania na podstawie zgromadzonego i wszechstronnie rozważonego materiału dowodowego

Będą zmiany w ordynacji podatkowej. Zgodne z wyrokami TSUE

Skarbówka będzie musiała oddać podatek, który jej się nie należał, wraz z pełnymi odsetkami.

Safe harbour może być schematem podatkowym

Zastosowanie przewidzianego w przepisach o cenach transferowych rozwiązania w zakresie finansowego safe harbour, może wyłączyć konieczność sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analiz benchmarkingowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak tego typu uproszczenie może się też wpisywać w definicję schematu podatkowego, podlegającego raportowaniu do Szefa KAS.

Jednorazowe zdarzenia też wpływają na wypłacalność

Monitorowanie stanu wypłacalności nie może sprowadzać się wyłącznie do pilnowania terminów płatności w myśl zasady „nie mam zaległości przekraczających trzy miesiące – mogę spać spokojnie”.

Sądowa interwencja uchroni przed stratą wykładni

Fiskus nie może z powodu wydania interpretacji ogólnej wygasić interpretacji indywidualnej ocenionej wcześniej przez sąd administracyjny w prawomocnym wyroku.

Sfałszowanie podpisu powoduje nieważność umowy

W przypadku uznania, że umowa w sprawie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego nie została skutecznie zawarta, istnieje podstawa do orzeczenia zwrotu otrzymanej kwoty.