fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

O czym pamiętać biorąc samochód w leasing przed 1 stycznia 2019 r.

123RF
Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wziąć w leasing drogi samochód i rozliczać go według dotychczasowych reguł, mają niecały miesiąc na zawarcie umowy. Powinni jednak pamiętać o jej odpowiednim sformułowaniu.

Nowelizacja ustaw podatkowych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 roku zakłada wiele negatywnych konsekwencji podatkowych, zwłaszcza w zakresie powszechnie stosowanych umów leasingu operacyjnego na samochody osobowe. W stosunku do wspomnianych umów zastosowanie znajdzie limit kosztowy (do 150 tys. zł), który wcześniej stosowany był wyłącznie do odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, których wartość przekraczała 20 tys. euro.

Aby lepiej przygotować się na przyszłoroczne zmiany przepisów w zakresie leasingu operacyjnego oraz uniknąć nieoczekiwanych konsekwencji, poniżej przedstawiono działania jakie firma może wdrożyć w celu zmniejszenia ryzyka podatkowego.

Czytaj też:

Zgodnie z ustawą z 23 października nowelizującej przepisy ustaw o PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony zostanie limit w zaliczaniu do kosztów podatkowych rat leasingu operacyjnego. Limit będzie jednak dotyczył tylko aut, których wartość przekroczy 150 tys. zł (kwota netto + ewentualnie nieodliczony VAT). Na podstawie przepisów przejściowych do tzw. starych umów leasingu stosuje się przepisy dotychczasowe, jeśli umowy były zawarte do końca 2018 r. (art. 8 ustawy nowelizującej).

Przykład

Prezes dużej spółki giełdowej od kilku miesięcy zastanawia się nad zakupem lepszego auta, które miałoby służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie decyduje się na zakup nowego auta o wartości 300 000 zł (+ VAT). Prezes nie wie jednak czy, w związku ze zmianą przepisów, lepszy będzie leasing operacyjny czy zakup samochodu i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych.

Odpowiedź: Najlepszym rozwiązaniem jeszcze do końca 2018 roku będzie leasing operacyjny. Oczywiście, aby skutki podatkowe były korzystne, to dodatkowo należałoby odnieść się do poniższych rekomendacji.

Rekomendacja I – termin podpisania i realizacji

Przy założeniu, że auto będzie wykorzystywane w formie leasingu operacyjnego, należałoby podpisać umowę do końca 2018 r. Z uwagi na przepisy przejściowe, do kosztów podatkowych można byłoby zaliczyć całość rat leasingowych, jeżeli sama umowa byłaby zawarta do końca roku (art. 8 ustawy nowelizującej).

Oprócz samego zawarcia umowy, istotne byłoby również wydanie przedmiotu umowy do końca tego roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że organy podatkowe przychylą się do stanowiska, że umowa leasingu operacyjnego jest umową konsensualną i do jej zawarcia nie ma potrzeby wydania przedmiotu umowy. Niestety do momentu oficjalnej wykładni Ministerstwa Finansów lepiej będzie, gdy wydanie samochodu w wyniku umowy nastąpi przed zakończeniem roku.

Rekomendacja II – ważna jest kwota wykupu

Szczególną uwagę należałoby zwrócić na same warunki umowy leasingu operacyjnego. Przy podpisywaniu umowy leasingu prezes z naszego przykładu powinien zwrócić uwagę na kwotę wykupu samochodu. Najkorzystniejsze skutki podatkowe będą wówczas, gdy kwota wykupu wyniesie maksymalnie 150 tys. zł netto. Takie działanie pozwoli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na auto.

Przykład

Jeżeli kwota wykupu auta z przykładu wyniesie 150 tys. zł, to łącznie do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć 100 proc. (czyli 300 tys. zł) wszystkich wydatków związanych z autem. Jeżeli jednak kwota wykupu wyniesie 200 tys. zł, to do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć tylko 250 tys. zł (100 tys. z tytułu opłat leasingowych oraz 150 tys. zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych).

W tym zakresie istotne będą negocjacje z firmami leasingowymi.

Rekomendacja III – uwaga na zmiany umowy

Ważnym zagadnieniem na jakie należałoby zwrócić uwagę, jest również kwestia monitorowania umów leasingu zawartych przed końcem 2018 roku. Ewentualne zmiany lub odnowienie tych umów może spowodować zastosowanie nowych przepisów ograniczających koszty podatkowe. Na podstawie informacji płynących z Ministerstwa Finansów, które niestety nie mają jeszcze formy oficjalnej wykładni prawa podatkowego, zmiana umowy leasingu to m.in. zmiana okresu trwania umowy lub wartości rat, jeśli skutkują podwyższeniem sumy wydatków.

Wszelki drobne zmiany umów leasingu, np. w zakresie zabezpieczeń umowy, czy też uzupełnienie brakujących i nieistotnych zapisów, nie będą powodowały zmiany zasad rozliczenia podatkowego.

Przykład

Jeżeli prezes zawarł umowę leasingu na auto o wartości 300 tys. zł w grudniu 2018 r., a w styczniu 2019 r. nastąpi zmiana umowy podwyższająca koszt rat będących KUP, to wówczas należy stosować limit z uwzględnieniem kwoty 150 tys. zł. Tym samym do KUP będzie można zaliczyć jedynie 50 proc. wydatków z tytułu rat leasingu.

Rekomendacja IV – W przyszłym roku niskie raty

Jeżeli umowa leasingu zostałaby zawarta jednak dopiero po zakończeniu 2018 r., to najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby kwota rat z umowy była możliwie jak najniższa, a sama kwota wykupu nie przekraczała 150 tys. zł.

Przykład

Jeżeli wartość samochodu w leasingu operacyjnym wynosi 300 tys. zł, to wartość rat leasingu będących KUP wyniesie 50 proc. Najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli podatnik spłaci w formie rat leasingowych 150 tys. zł (w tym 75 tys. zł w KUP) i wykupi samochód w kwocie 150 tys. zł, zaliczając go jednocześnie do środków trwałych. Wartość odpisów będzie wówczas w 100 proc. kosztem podatkowym.

Zmiany w przepisach podatkowych dość rewolucyjnie zmieniają zasady rozliczeń w zakresie leasingu operacyjnego co zapewne będzie zmuszało firmy leasingowe do zmiany sposobu zawierania umów.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 8 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 2159)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA