PPK: To pracodawca decyduje o wysokości swojej wpłaty dodatkowej

Brak regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego pracy nie pozwala różnicować wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę w oparciu o inne kryterium niż staż pracy.

Publikacja: 09.05.2024 04:30

PPK: To pracodawca decyduje o wysokości swojej wpłaty dodatkowej

Foto: Adobe Stock

Ustawa o PPK określa tylko maksymalną wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający. Jest to 2,5 proc. wynagrodzenia uczestnika PPK.

Podmiot zatrudniający może różnicować wysokość finansowanej przez siebie wpłaty dodatkowej ze względu na długość okresu zatrudnienia uczestników PPK w tym podmiocie. Odpowiednio stosuje się przy tym art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o PPK, co oznacza m.in., że do okresu obecnego zatrudnienia uczestnika PPK wlicza się jego okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy w tym podmiocie zatrudniającym albo w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest ich następcą prawnym. Jednak aby wprowadzić inne – niż okres zatrudnienia – kryteria różnicowania wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający, trzeba to zastrzec w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt