Tag: Leasing

Powiązane

Bankowość

Lek na spadek wartości auta

Rosnąca inflacja sprawia, że nowe samochody tracą na wartości szybciej niż dotąd. Zwykła polisa może nie pokryć wartości ukradzionego lub rozbitego auta. Można się jednak przed tym bronić.

Leasing szuka sposobów na problemy

Branżę leasingową czeka okres spowolnienia z powodu pogarszającej się sytuacji firm, spadku inwestycji i ograniczonej dostępności finansowanych aktywów.

Tarcza leasingowa na trudne czasy

Prawie dwie trzecie osób zainteresowanych dziś zakupem auta obawia się wysokiej raty. Okazuje się, że ratę można w prosty sposób obniżyć o około jedną trzecią.

Jak zaksięgować cesję przedmiotu umowy leasingu

W praktyce gospodarczej zdarza się, że dotychczasowy leasingobiorca nie ma wystarczających środków finansowych pozwalających uregulować pozostałe do spłaty raty leasingowe. Czasami przedmiot leasingu okazuje się niepotrzebny w prowadzonej działalności. W takiej sytuacji dotychczasowy leasingobiorca może skorzystać z instytucji cesji umowy leasingu na osobę trzecią, który nabywa w ten sposób przysługujące mu prawa i obowiązki względem leasingodawcy.

Jak zaksięgować wadliwy środek trwały w leasingu

Środki trwałe oddawane w leasing mogą posiadać wady. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze sprzedawcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy. Wiąże się to z określonymi zapisami w księgach rachunkowych.

Raty leasingu straszą przedsiębiorców - przez inflację wzrosły o kilkadziesiąt procent

Podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski drastycznie wpłynęły na wysokość rat wielu kredytów. Na leasing także wpłynęły niekorzystnie.

Wysoka inflacja rykoszetem uderza w leasingobiorców. Płacone przez nich raty wzrosły o kilkadziesiąt procent

Seria podwyżek stóp procentowych NBP pociągnęła za sobą nie tylko wzrost oprocentowania kredytów. Podrożał również leasing.

PIT od auta wykupionego z leasingu nawet po zamknięciu firmy

Likwidacja działalności nie chroni przed koniecznością opodatkowania sprzedaży poleasingowego samochodu.

Wartość ma być znana na moment obliczenia podatku należnego

Pod pojęciem kosztów dodatkowych, rozumieć tego rodzaju świadczenia, które towarzyszą czynności podlegającej opodatkowaniu, a ich związek ma charakter nierozerwalny lub dodatkowy wobec usługi podstawowej i składają się na zapłatę za wykonywanie świadczenia podstawowego.

Motoryzacja staje się coraz droższa dla przedsiębiorców

Od października 2021 r. rata leasingu dla nowego samochodu o wartości 150 tys. zł wzrosła o ponad 350 zł. Floty samochodów mogą liczyć ich nawet kilkadziesiąt, łączna kwota podwyżki stanowi często duże obciążenie dla przedsiębiorców.