fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Tarcza antykryzysowa: wyższe dopłaty na niepełnosprawnych

AdobeStock
Pracodawcy osób niepełnosprawnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie. Nie muszą się też obawiać, że je stracą z uwagi na koniec ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustawa przewiduje zwiększenie miesięcznego dofinansowania do pensji pracownika niepełnosprawnego. Przysługuje ono w kwocie:

- 1950 zł (było 1800 zł) – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

- 1200 zł (było 1125 zł) – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie zmieni się kwota dofinansowania w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (450 zł).

Znaczący wzrost objął również osoby niepełnosprawne, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Dotąd kwoty dofinansowania dla tych osób były zwiększane o 600 zł bez względu na stopień niepełnosprawności. Nowa regulacja przewiduje zróżnicowanie tej dopłaty w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Podniesione kwoty dofinansowania są dodatkowo zwiększone o:

- 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

- 900 zł w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie zwiększyła się jedynie dodatkowa kwota dofinansowania na osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności (600 zł).

Ponadto wydłużeniu uległ okres obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony. Jeżeli ważność takiego orzeczenia:

- upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, a w tym terminie został złożony wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia,

- upłynie w terminie od dnia wejścia w życie ustawy

orzeczenie zachowa ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Przedłużony został też okres ważności kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnych. Co do zasady takie karty zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Autor jest radcą prawnym, partnerem w kancelarii Raczkowski sp.k.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA