Łukasz Kuczkowski

Zakaz planowania rozwiązania umowy jest ograniczony

Podjęcie działań przygotowawczych do zwolnienia pracownika nie jest sprzeczne z prawem, jeżeli ten zamiar nie ma związku z ciążą, urodzeniem dziecka czy korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Compliance - Jak przygotować i wdrożyć system zarządzania zgodnością

Wdrożenie systemu compliance to jeden z najważniejszych etapów budowania organizacji funkcjonującej w sposób etyczny i zgodny z prawem. Skuteczne wdrożenie wymaga poznania struktury organizacyjnej, obszarów ryzyka, otoczenia prawnego, czyli zasad odpowiedzialności i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwie.

Tarcza 2.0: rozszerzone i nowe formy wsparcia przedsiębiorców

Pracowników objętych przestojem czy obniżeniem wymiaru czasu pracy można zwolnić zaraz po okresie otrzymywania dofinansowania. Firmy do 49 ubezpieczonych muszą zapłacić tylko połowę składek za trzy miesiące.

Tarcza antykryzysowa: wyższe dopłaty na niepełnosprawnych

Pracodawcy osób niepełnosprawnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie. Nie muszą się też obawiać, że je stracą z uwagi na koniec ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny dla firm na czas epidemii koronawirusa

Nowa ustawa zapewnia pomoc wielu przedsiębiorstwom. Jej zakres, forma oraz warunki zależą jednak od wielkości firmy.

Koronawirus: Przestój ekonomiczny na szczególnych zasadach

Firma, której przez epidemię znacznie spadną obroty, może wprowadzić przestój ekonomiczny i obniżyć wynagrodzenia pracownikom. Otrzyma wtedy wsparcie na dofinansowanie płac i składek.

Tarcza antykryzysowa: trzeba informować ZUS o umowach o dzieło

O każdej zawartej umowie o dzieło trzeba poinformować ZUS w ciągu siedmiu dni.

Dziedziczenie środków z PPK: testament nie zawsze wystarczy

Rozrządzenie, testament czy wydziedziczenie przesądza o podziale tylko tych środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, które nie były objęte wspólnością majątkową.

Koronawirus: czy podczas kwarantanny można pracować

Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla wielu pracodawców, których pracownicy zostali albo zostaną objęci kwarantanną w związku z koronawirusem. I jak to w prawie bywa, szczegółowo analiza przepisów wskazuje na odmienne podejście niż to powszechnie obecnie prezentowane.

Koronawirus: praca z domu także w czasie kwarantanny

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa, pracodawca ma prawo zlecić zatrudnionym pracę zdalną. Może ją wykonywać również osoba odizolowana, jeśli nie jest chora.