fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

UODO: Spółka prowadząca szkołę powinna znać się na ochronie danych

RODO
Adobe Stock
Spółka Anwara ma zapłacić ponad 21 tys. zł kary. Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych firma jako administrator danych nie współpracowała z organem nadzorczym poprzez niedostarczanie informacji potrzebnych do realizacji jego zadań w toku postępowania.

Skarga pochodziła od osoby fizycznej, która zawiadomiła urząd o nieprawidłowościach polegających na przetwarzaniu danych osobowych skarżącego w zakresie jego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL bez jego wiedzy i zgody. Spółka zajmuje się m.in. działalnością w zakresie prowadzenia szkół policealnych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego, działalności wspomagającej edukację oraz w zakresie reklamy, badania rynku i opinii publicznej.

W decyzji czytamy, że Prezes UODO dwukrotnie wezwał firmę do udzielenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia sprawy, które zignorowała.

- Pomimo prawidłowego doręczenia pism spółka nie przedstawiła żadnych przyczyn uzasadniających zaniechanie po jej stronie - oświadczył urząd.

Wobec powyższego organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie administracyjne ws. nałożenia na firmę administracyjnej kary pieniężnej. Mimo wymierzenia kary Anwara Sp. z o.o. nie ustosunkowała się do korespondencji i nie złożył wyjaśnień.

- Przepisy o ochronie danych osobowych i obowiązki, jakie one nakładają na administratorów powinny być dobrze znane spółce, która jest podmiotem profesjonalnie uczestniczącym w obrocie prawno-gospodarczym - podkreślił UODO.

Źródło: UODO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA