Portal rmf24.pl przypomina, że na pierwsze pytania odpowiedź została ujawniona. Czy dlatego, że wtedy odpowiadała na nie prezes Bitner?

Przypomnijmy, irlandzka sędzia wystąpiła do warszawskiego sądu w związku z rozpatrywanym wnioskiem Sądu Okregowego w Warszawie o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec zatrzymanego w Irlandii przestępcy Artura C. Po zarzutach formułowanych przez Komisję Europejską dotyczących naruszania w Polsce niezawisłości sędziów i niezależności sądów  irlandzka sędzia nabrała bowiem wątpliwości, czy Polak może liczyć w Polsce sprawiedliwy procesu.  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł 25 lipca br., że przy rozpatrywaniu wniosków ws. ENA każdy sąd z UE ma sam ocenić, czy w kraju, lub w konkretnym sądzie, który występuje o wydanie podejrzanego, przestrzegane są unijne standardy prawne i procesowe.

Na początku października prezes warszawskiego SO odpowiedziała sędzi Aileen Donnelly, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie są niezawiśli, w zakresie działalności orzeczniczej podlegają ustawom, orzekają w rzetelnych procesach. To ta odpowiedź została upubliczniona.

Czytaj też:

Irlandzka sędzia zaproszona do Polski, by rozwiać wątpliwości co do praworządności

W sprawie ENA i irlandzkiej sędzi chodzi o zaufanie

Irlandzki sąd zawiesza 20 ekstradycji do Polski

Irlandzki sąd uderza w reputację polskich sędziów

Obraźliwe pytania, które trzeba stawiać

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Jednak nie zadowoliła Aileen Donnelly, która  zadała kolejne pytania. Tym razem skierowane już nie do Sądu Okręgowego w Warszawie, lecz bezpośrednio do sędziego Piotra Gąciarka, który wydał Europejski Nakaz Aresztowania za Arturem C. Portal rmf24.pl sugeruje, że  irlandzka sędzia nie ufa odpowiedziom prezes sądu powołanej przez Zbigniewa Ziobrę.

Dziennikarz rmf24.pl ustalił, że w mailu z odpowiedziami sędziego  Gąciarka wysłanym do irlandzkiego sądu prezes Bitner  zdystansowała się od jego oceny niezależności polskich sędziów. Portal publikuje jego treść:

Drodzy Koledzy,

Uprzejmie przekazuję pismo Pana Sędziego Piotra Gąciarka, wraz z tłumaczeniem na język angielski. Jednocześnie - wobec ogromnego zainteresowania sprawą opinii publicznej, w tym mediów - zwracam się do Sądu Wyższej Instancji jako adresata tej korespondencji oraz dysponenta prowadzonego przezeń postepowania z zapytaniem, czy wyraża zgodę na upublicznienie tej korespondencji. Pismo P. Sędziego Piotra Gaciarka nie jest stanowiskiem organu, który wystawił ENA, ani nie reprezentuje stanowiska Sądu, lecz jest wyrazem osobistych poglądów i przekonań P. Sędziego, przedstawionych na zapytanie Sądu Wyższej Instancji w ramach postępowania prowadzonego przez ten Sąd - stąd też wzgląd na lojalność i szacunek wobec Sądu Wyższej Instancji wymaga uzyskania zgody tego Sądu na upublicznienie tej korespondencji. Pragnę przy tym poinformować, że P. S. Piotr Gąciarek wyraził zgodę na opublikowanie jego pisma.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Bitner

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Jak informuje portal, Piotr Gąciarek wydał ENA za poszukiwanym Arturem C. w 2012. Od 6 lat nie pracuje już wydziale zajmującym się ekstradycjami. Jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Iustitia i był w tym kontekście wymieniany jako jeden ze startującym w konkursie tzw. kamikaze - sędziów startujących w nim dla sprawdzenia kwestionowanej przez nich procedury powoływania do SN. Po odrzuceniu jego kandydatury do SN odwołał się od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa w tej sprawie. Mimo wydania przez NSA zabezpieczeń, które miały zablokować powołanie zwycięzców konkursu, Prezydent Duda mianował już sędziów, którzy zostali w nim wskazani przez KRS.