Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat zajmie się poprawkami do ustawy mającej na nowo uregulować rynek audytorski. W trakcie prac sejmowych największe emocje budziły sprawy zakazu świadczenia na rzecz audytowanej jednostki zainteresowania publicznego (JZP) usług niebędących rewizją finansową. Sejm sformułował taki zakaz dość szeroko, zakazując nie tylko usług np. doradztwa podatkowego czy wyceny przedsiębiorstw, ale też atestacji.

Audytor poświadcza

Chodzi o różne usługi, polegające – ogólnie mówiąc – na poświadczaniu stanu faktycznego z dokumentami czy też na badaniu zgodności procedur audytowanego podmiotu z różnymi normami. Biegli rewidenci zwyczajowo zajmują się bowiem badaniem prawidłowości wystawienia takich dokumentów jak certyfikaty energetyczne czy właściwego wydawania środków unijnych.

Przedstawiciele samych audytorów, ale też organizacji przedsiębiorców ostrzegali w trakcie prac parlamentarnych, że taki zakaz może podwoić koszty audytu, a tym samym stworzyć dodatkową barierę, np. do wchodzenia na giełdę. Rząd argumentował przy tym, że podobne rozwiązania wprowadzono w Holandii. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jej przewodniczący, wpływowy senator PiS Grzegorz Bierecki dostrzegł jednak, że holenderskie rozwiązania dopuszczają usługi atestacyjne. I zapowiedział otwartość na propozycje środowiska biegłych rewidentów.

Opinię o przywróceniu możliwości usług atestacyjnych wystosowała też Komisja Nadzoru Finansowego. Jak się nieoficjalnie dowiedziała „Rzeczpospolita", KNF sprzeciwia się też ograniczeniu roli biegłego rewidenta tylko do czynności rewizji finansowej.

Przeciwko zmianom opowiada się np. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego przedstawiciele argumentują, że zakaz świadczenia dodatkowych usług dotyczy tylko ok. 300 JZP, a więc jedynie niewielkiej części firm zobowiązanych do audytu.

Komfort za podwójną cenę

Jakie mogłyby być skutki szerokiego zakazu świadczenia dodatkowych usług na rzecz JZP? Zdaniem Piotra Kamińskiego, wiceprezydenta Pracodawców RP, jeśli zakaz usług atestacyjnych zostanie utrzymany, polski rynek kapitałowy znajdzie się w trudnej sytuacji. Jak wyjaśnia Kamiński, gdy spółka wchodzi na giełdę – zwłaszcza poza Polską – musi przedstawiać właściwym władzom tzw. list poświadczający (ang. comfort letter), który stwierdza zgodność z prawdą i spójność wszystkich właściwych dokumentów. Zwykle zajmuje się tym biegły rewident badający bilans takiej spółki, a zakaz świadczenia innych usług poza rewizją finansową spowoduje konieczność zatrudnienia drugiego audytora za dodatkowe pieniądze.

– Zniechęci to polskie spółki do wchodzenia na zagraniczne giełdy, a spółki zagraniczne na giełdę polską – przewiduje Kamiński.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa ustawa o rynku audytorskim ma implementować do polskiego prawa unijne reguły gwarantujące większą niezależność biegłych rewidentów. Ma to być zapewnione m.in. obowiązkową rotacją audytora w JZP. W Polsce przewiduje się dość krótki okres rotacji – pięć lat.

OPINIA

Krzysztof Burnos prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Rady nadzorcze i komitety audytowe w spółkach publicznych korzystają z różnych raportów zaświadczających zgodność polityki firmy z określonymi przepisami. Może to dotyczyć np. oceny zdolności kredytowej klientów banków. Jeśli robi to audytor, który zna już firmę, taki raport jest zazwyczaj bardziej wartościowy, a to oczywiście wpływa na jakość decyzji podejmowanych przez organy spółek. Bezwzględny zakaz świadczenia dodatkowych usług poza audytem rozważały swego czasu władze holenderskie. Po analizie doszły jednak do wniosku, że miałoby to niekorzystny wpływ na działalność spółek publicznych: wyższe koszty i właśnie pogorszenie jakości danych dostarczanych organom zarządzającym. Dlatego rozsądnym wyjściem byłoby i w Polsce dopuszczenie przynajmniej usług atestacyjnych niebędących typowym doradztwem.