Trudno o mediację w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania

Od czasu wejścia w życie przepisów przewidujących możliwość prowadzenia mediacji w postępowaniach administracyjnych, w czerwcu 2024 roku minie 7 lat. To dobry moment, by sprawdzić czy i jak ukształtowała się praktyka stosowania tych w przepisów w sprawach, których przedmiotem jest zwrot dofinansowania ze środków unijnych.

Publikacja: 26.04.2024 04:30

Trudno o mediację w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania

Foto: Adobe Stock

W razie stwierdzenia w projekcie unijnym nieprawidłowości polegającej na wykorzystaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z procedurami lub pobraniu środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości instytucja, która przyznała dofinansowanie, ma obowiązek wezwać beneficjenta do jego dobrowolnego zwrotu albo jeśli jest taka możliwość, do wyrażenia zgody na pomniejszenie nieprawidłowo wydatkowanych środków z kolejnych płatności. Stosownie do art. 207 ustawy o finansach publicznych (u.f.p.), w razie bezskutecznego upływu terminu do wykonania tego wezwania, instytucja powinna wydać decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt