Tag: Kontrola W Firmie

ZUS i Inspekcja Pracy częściej kontrolują przedsiębiorców

Po pandemicznym zawieszeniu działań w 2020 r. inspektorzy sprawdzają znów, czy przedsiębiorcy płacą pensje w terminie i nie nadużywają kontraktów.

"Polski Ład" PiS rozszerzy uprawnienia urzędów skarbowych

Funkcjonariusz sprawdzi jako klient, czy sklep wydaje paragony. Będzie też mógł zająć na 96 godzin laptop lub auto.

Co oznacza dla firmy rewizja finansowa

Pojęcia audytu finansowego i rewizji finansowej często kojarzą się firmom negatywnie. Audytor postrzegany jest jedynie jako osoba poszukująca błędów, która wzbudza niepokój wśród księgowych. Czy tak powinno być?

Audyt wewnętrzny pomoże określić jakie ryzyka mogą wpływać na klientów

Określenie ryzyk, które mogą mieć wpływ na relacje z klientami, w tym dostarczane im usługi bądź towarów, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Tylko właściwe opracowanie działań zaradczych, a także kroków do podjęcia w czasie kryzysu uchroni firmę przed katastrofą.

Sąd: fiskus ma przywrócić ulgę z czasu pandemii

Zawieszenie terminów w tarczy antykryzysowej odnosi się również do spraw podatkowych.

Spółka nie zajrzy do akt kontroli Straży Granicznej - wyrok NSA

W postanowieniu z 15 lipca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że kontrola wykonywania pracy przez cudzoziemców prowadzona przez Straż Graniczną nie ma charakteru postępowania administracyjnego i nie podlega ocenie sądów administracyjnych.

Kontrola w firmie nie powinna przeszkadzać w jej funkcjonowaniu

Podstawę odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek wykonania czynności kontrolnych może stanowić naruszenie jakiegokolwiek przepisu odnoszącego się do zasad tej kontroli, a więc zarówno przepisów prawa przedsiębiorców, jak i przepisów odrębnych.

Indywidualne interpretacje podatkowe nie gwarantują ochrony przedsiębiorcom

Wskazanie klasyfikacji PKWiU na żądanie fiskusa może w niektórych przypadkach pozbawić podatnika ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej.

"Polski Ład" PiS oznacza więcej biurokracji dla przedsiębiorców

Skarbówka chce wiedzieć, co przedsiębiorca ma w księgach, a ZUS, jaki ma dochód.