Tag: Kontrola w Firmie

Kontrola ZUS to nie wolnoamerykanka

Postępowanie weryfikacyjne nie może trwać w nieskończoność, a przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie jego przedmiotem.

NSA o kontroli w firmie. Ważny wyrok dla przedsiębiorców

Kontrola ZUS nie może trwać w nieskończoność, a kontrolowany przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie przedmiotem kontroli - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, o którym informuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Kontrolowany przedsiębiorca ma swoje prawa

Zgodnie z orzecznictwem NSA sprzeciw można wnieść tylko w czasie trwania kontroli, gdyż tylko wtedy można orzec o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź o kontynuowaniu tych czynności.

Warchoł: Inspekcja farmaceutyczna z nowymi narzędziami

Dziś przestępca może zamknąć inspektorowi drzwi przed nosem. Chcemy temu zapobiec – mówi Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.

Skarbówka zajmie samochód, laptop lub towar na kilka dni

Obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku Polski Ład wyposażył pracowników skarbówki w nowe narzędzie: tymczasowe zajęcie ruchomości na maksymalnie 96 godzin. To nowa instytucja uregulowana w przepisach ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. MF wyjaśnia, ma być stosowana w praktyce.

Za niepoddanie się kontroli aptece zagrozi utrata zezwolenia

Resort sprawiedliwości chce wzmocnić inspekcję farmaceutyczną, nowelizując prawo farmaceutyczne.

Są wyniki niedzielnej kontroli handlu. Sklepy poważnie potraktowały zmiany

W niedzielę 13 lutego 2022 r. na polecenie Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy, inspektorzy pracy przeprowadzili czynności sprawdzające wobec sklepów, w których zgodnie z pozyskanymi informacjami, miał w tym dniu być prowadzony handel.

Podczas kontroli firm obowiązują pewne zasady

Fakt przekroczenia przez organ podatkowy czasu na kontrolę nie oznacza, iż organ automatycznie utracił możliwość oparcia swojego rozstrzygnięcia na dowodach zebranych w toku tego postępowania.

Do sądu wpłynął akt oskarżenia wobec byłego naczelnika Urzędu Kontroli Skarbowej

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierował do Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko byłemu naczelnikowi w szczecińskim Urzędzie Kontroli Skarbowej.

Nowy plan Inspekcji Pracy - kogo czekają kontrole w 2022 roku

Inspektorzy sprawdzą firmy budowlane, by poprawić w nich bezpieczeństwo pracy, a także placówki handlowe – czy przestrzegają zaostrzonych przepisów o zakazie handlu w niedziele.