Tag: Biegli rewidenci

Powiązane

Zawody

Podatek odroczony – różnice od środków trwałych

Podatek odroczony występuje w sytuacji, kiedy w jednostce przychody lub koszty rozpoznaje się do celów bilansowych i podatkowych w różnych okresach.

Barbara Misterska-Dragan: Algorytmy nie zastąpią audytora

Informacja o końcu naszej profesji jest, delikatnie mówiąc, przedwczesna – mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Więcej czasu dla niepełnosprawnych kandytatów na biegłego rewidenta

Osoby niepełnosprawne zdające egzamin na biegłego rewidenta będą mogły liczyć na wydłużenie jego czasu o połowę.

Usługi biegłego rewidenta to nie tylko badania i przeglądy

Działania firm audytorskich najczęściej kojarzą się z badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych lub innymi usługami zastrzeżonymi dla biegłego rewidenta, np. oceną planu przekształcenia lub podziału spółki, czy sporządzaniem raportu z badania prognoz wyników finansowych. Jednak na dużą skalę świadczą one także inne usługi atestacyjne i pokrewne.

Biegli rewidenci chcą wyższej jakości usług - wywiad z Barbarą Misterską Dragan

Chcemy podnieść jakość usług audytorskich i prestiż zawodu – mówi Barbara Misterska Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Etyka w zawodzie biegłego rewidenta

Wszystkie zawody publicznego zaufania stworzyły dla swoich członków kodeksy etyczne. Stanowią one fundament dbania o środowisko zawodowe i prawidłowego wykonywania pracy. Jak samorządy są w stanie wpłynąć na etyczne zachowania przedstawicieli profesji?

Biegli rewidenci: będzie nowy system nadzoru nad audytem

Kontrole działalności biegłych rewidentów będą wykonywały także osoby bez uprawnień audytorskich.

Biegły rewident raz w roku nie płaci składek do ZUS - wyrok SN

Ocena sprawozdania finansowego spółki podlegającej audytowi może odbyć się także na podstawie umowy o dzieło – uznał Sąd Najwyższy.

Biegli rewidenci - upaństwowienie nadzoru nad audytem wbrew konstytucji

Ministerialne plany zmniejszenia kompetencji samorządu krytykuje nawet Rządowe Centrum Legislacji.

Badanie sprawozdania finansowego - czas wybrać biegłego rewidenta

Każda umowa o badanie sprawozdania finansowego po zmianie audytora – lub gdy wcześniej spółka nie miała obowiązku korzystać z jego usług – powinna być podpisana przynajmniej na dwa lata.