Tag:

Biegli rewidenci

Powiązane

Zawody

Kto ma ustawowy obowiązek badania sprawozdania finansowego

Dla znacznej liczby przedsiębiorców koniec roku kojarzy się z czasem przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego. Wiele z tych firm zobligowanych jest do przeprowadzania jego badania. Podstawą przeprowadzenia badania jest umowa zawarta pomiędzy firmą audytorską a podmiotem. Przed podpisaniem umowy konieczne jest dokonanie wyboru biegłego rewidenta.

Minister Cyfryzacji: Wychodzimy z chaosu, który zastaliśmy

Jestem w ministerstwie ponad miesiąc i wiele spraw wymagało naprawdę pilnego rozwiązania. Nie było żadnych dokumentów z prac nad wdrożeniem DSA i DGA, żadnych planów na „Cyfrową dekadę” – mówi wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wpływ zmiany KSB 315 na proces badania sprawozdania finansowego

Biegły rewident przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego jest zobowiązany do przestrzegania między innymi wymogów zawartych w krajowych standardach badania (KSB), opartych na regulacjach międzynarodowych, z pewnymi krajowym dostosowaniami.

Zakaz dla Deloitte. Polski rynek audytu w rękach sądu administracyjnego

Zniknięcie firmy Deloitte z rynku audytorskiego wcale nie jest przesądzone mimo decyzji PANA. Nie oznacza to, że firma ta – a przynajmniej pracujący dla niej biegli rewidenci – zupełnie zniknie z rynku.

Szef adwokatury reaguje na donos ministra Cieszyńskiego do ABW

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - mec. Przemysław Rosati - chce wyjaśnień od ministra cyfryzacji, Janusza Cieszyńskiego, w sprawie zawiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o "nielegalnym wpływie na proces legislacyjny".

Centralizacja danych od audytorów zagraża ich poufności

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego krytykuje próby ograniczania tajemnicy zawodowej.

Adwokaci: nowe przepisy to zagrożenie dla prawników, firm i bezpieczeństwa kraju

Projektowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach mogą być źródłem naruszania tajemnicy adwokackiej, ale także radcowskiej, bankowej, ubezpieczeniowej, czy tajemnicy przedsiębiorstwa - alarmuje w swojej opinii Naczelna Rada Adwokacka.

Audytor w roli tłumacza i skanera

By spełnić nowe wymogi informacyjne, biegli rewidenci powinni na rok zamknąć swe firmy i poświęcić się skanowaniu dokumentów.

E-administracja czy e-inwigilacja: Raporty biegłych trafią do centralnej bazy

Do Sejmu trafiło przedłożenie ustawy wprowadzającej e-inwigilację przedsiębiorców. Rząd ma go złagodzić w drodze autopoprawki.

E-inwigilacja przedsiębiorców jednak ograniczona

Rząd chce się częściowo wycofać z pomysłu tworzenia bazy wiedzy o firmach. Jednak raporty biegłych rewidentów wciąż miałyby być centralnie gromadzone przez ich samorząd.