Były szef PANA ma nowy biznes. Wiemy jaki

Do wspólników Monte Vero Audit and Advisory dołączyli nowi menedżerowie i biegli rewidenci, w tym Agnieszka Baklarz i Marcin Obroniecki, wcześniej związani z Polską Agencją Nadzoru Audytowego.

Publikacja: 01.07.2024 04:30

Marcin Obroniecki, były prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Marcin Obroniecki, były prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Foto: materiały prasowe

Popyt na usługi audytorskie systematycznie rośnie. Ambitne plany rozwoju ma m.in. firma Monte Vero Audit and Advisory, której szeregi właśnie zasiliły osoby dobrze znane w branży - dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Wśród nich jest Marcin Obroniecki, który od marca 2020 r. do jesieni 2023 r. stał na czele Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli instytucji sprawującej nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów jako zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego, był też przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego.

Marcin Obroniecki o Monte Vero

Monte Vero Audit and Advisory jest firmą świadczącą usługi badania sprawozdań finansowych, atestacyjne i szeroko pojęte doradcze. Z czego wynika decyzja Obronieckiego o zaangażowaniu się w nowe przedsięwzięcie?

- Udało nam się zebrać zespół ekspertów, w tym biegłych rewidentów i radców prawnych, uznanych na rynku lokalnym oraz międzynarodowo i posiadających różnorodne i przekrojowe doświadczenie, z którym wspólnie chcemy wykorzystać dostrzeganą przez nas przestrzeń do rozwoju biznesu na szeroko pojętym rynku audytu - mówi Obroniecki. Dodaje, że rynek jest bardzo dynamiczny m.in. z racji rosnącego skomplikowania i pojawiania się nowych regulacji. Obecność i rozwój na tym rynku wymaga z jednej strony bardzo specjalistycznej wiedzy w coraz bardziej rozległych obszarach, w tym nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji i ESG, a z drugiej strony zachowywania bardzo wysokich standardów zawodowych i etycznych.

- Nie bez znaczenia jest doświadczenie niektórych członków naszego zespołu w organach nadzoru i administracji publicznej, w ramach której brali udział w podejmowaniu kluczowych dla rynku finansowego i życia gospodarczego decyzji oraz w tworzeniu regulacji - podkreśla Obroniecki.

Co zmieni dyrektywa CSRD?

Wśród osób które dołączyły do nowego zespołu a wcześniej były związane z PANA jest też Agnieszka Baklarz, która w Agencji pełniła funkcję dyrektora w departamencie kontroli. Podobnie jak Obroniecki podkreśla, że dzięki połączeniu różnorodnej grupy ekspertów z dotychczasowym zespołem biegłych rewidentów z Monte Vero pojawia się możliwość świadczenia bardzo szerokiej palety usług: od dedykowanych stricte dla firm audytorskich, poprzez audyt śledczy i audyty zgodności z prawem oraz doradztwa w zakresie wypełniania regulacji związanych z raportowaniem ESG, aż po audyt finansowy.

Biznes znajduje się w newralgicznym momencie. Nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting) rozszerza zakres dotychczas obowiązującej NFRD (Non-financial Reporting Directive) i wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze. Docelowo obejmie niemal 50 tysięcy unijnych firm. Szacuje się, że w Polsce od przyszłego roku, w związku z wdrożeniem CSRD, około 3 600 firm będzie musiało w Polsce raportować informacje niefinansowe, które będą podlegały usłudze atestacji.

Popyt na audyt rośnie, a audytorów ubywa

Tymczasem liczba biegłych rewidentów w naszym kraju od lat spada. Na koniec 2023 r. było ich 4 948. To mniej o 2 proc. (122 osoby) niż rok wcześniej i o niespełna 6 proc. (290 osób) mniej niż dwa lata wcześniej. Co więcej, spośród osób wpisanych do rejestru biegłych rewidentów wykonywanie zawodu od kilku lat deklaruje nieznacznie więcej niż połowa z nich. Spada też liczba firm audytorskich. Działa ich obecnie w Polsce około 1,2 tys. W 2023 r. liczba ta zmniejszyła się o 49 podmiotów, a w ciągu dwóch ostatnich lat o 134 podmioty.

Łączne przychody wszystkich firm audytorskich z tytułu wykonywania rewizji finansowej i innych usług wymaganych ustawowo wyniosły w 2023 r. 2,83 mld zł, czyli o 15 proc. więcej rok do roku - wynika z danych PANA.

Popyt na usługi audytorskie systematycznie rośnie. Ambitne plany rozwoju ma m.in. firma Monte Vero Audit and Advisory, której szeregi właśnie zasiliły osoby dobrze znane w branży - dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Wśród nich jest Marcin Obroniecki, który od marca 2020 r. do jesieni 2023 r. stał na czele Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli instytucji sprawującej nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów jako zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego, był też przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Visa i Mastercard: ugoda o opłatach może być lepsza
Finanse
Operatorzy nie chcą dopłacać do wypłat gotówki z bankomatów
Finanse
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka
Finanse
Artur Zapała: Retail Investment Strategy z pewnością przemodeluje branżę TFI
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Finanse
Marcin Wlazło: Klienci firm inwestycyjnych stoją na rozstaju dróg
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą