Adwokaci: nowe przepisy to zagrożenie dla prawników, firm i bezpieczeństwa kraju

Projektowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach mogą być źródłem naruszania tajemnicy adwokackiej, ale także radcowskiej, bankowej, ubezpieczeniowej, czy tajemnicy przedsiębiorstwa - alarmuje w swojej opinii Naczelna Rada Adwokacka.

Publikacja: 25.07.2023 14:11

Adwokaci: nowe przepisy to zagrożenie dla prawników, firm i bezpieczeństwa kraju

Foto: Adobe Stock

Jak ujawniliśmy niedawno w "Rzeczpospolitej", rząd podejmuje kolejną próbę głębokiej ingerencji w działalność prywatnego biznesu. Chce nakazać biegłym rewidentom, którzy badają duże firmy i organizacje pozarządowe, by dostarczali do centralnej bazy raporty z tych badań.

"W rządowej instytucji – Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) – znajdą się wszystkie poufne informacje m.in. o cenach, marżach, warunkach dostaw czy planach inwestycyjnych. Krótko mówiąc, wszystkie pilnie strzeżone tajemnice biznesowe. I to nie tylko te dzisiejsze, ale też z ostatnich ośmiu lat. Dotyczy to ok. 42 tys. firm czy fundacji, które podlegają obowiązkowemu audytowi, a także wielu innych podmiotów, które poddają się audytowi dobrowolnie" - pisze w swoim artykule dziennikarz "Rz" Paweł Rochowicz.

Czytaj więcej

Rząd będzie miał wgląd w firmowe tajemnice

Pomysł rządu skrytykowała Naczelna Rada Adwokacka, która przesłała do Sejmu stanowisko odnośnie projektowanych zmian w ustawie o biegłych rewidentach.

NRA wskazuje, że "stworzenie publicznej bazy informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach, gromadzącej pełną dokumentację, którą w trakcie swojej pracy pozyskują firmy audytorskie (akta audytora), bez precyzyjnego określenia, jakie dokumenty czy informacje nie podlegają przekazaniu do tej bazy, stanowi potencjalne źródło naruszenia tajemnicy adwokackiej, ale także innych, prawnie chronionych tajemnic, takich jak tajemnica radcowska, bankowa, ubezpieczeniowa, tajemnica przedsiębiorstwa, czy też informacji mogących taką tajemnicę stanowić, to jest informacji obejmujących dane dotyczące finansowania, planów inwestycyjnych, budżetów, umów, strategii biznesowej poszczególnych przedsiębiorstw".

W opinii zwrócono uwagę, że dotychczas informacje te, pozyskane przez audytora, pozostawały w dyspozycji firmy audytorskiej i zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, przechowywane przez 8 lat od zakończenia badania, stanowić mogły przedmiot analizy organu nadzoru tylko i wyłącznie dla celów ustalenia rzetelności prawidłowości wykonywania zadań przez firmę audytorską. - Stanowiły więc informacje zdecentralizowane, podlegające właściwemu zabezpieczeniu przez firmy audytorskie, które odpowiadają za naruszenie zawartych tam tajemnic i informacji - dodaje NRA.

Jej zdaniem, tworzenie centralnej bazy informatycznej otworzy nieuprawnionym podmiotom możliwość pozyskiwania informacji objętych m.in. tajemnicą adwokacką i wykorzystania ich dla celów gospodarczych, ekonomicznych, jak i politycznych. - To zagrożenie nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla interesów państwa - podkreśla adwokatura.

NRA wskazuje też, że podstawą regulacji zawartych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

"Wprowadzenie jednolitej, informatycznej, publicznej bazy, gromadzącej akta wszystkich firm audytorskich ze wszystkimi zawartymi w nich informacjami i dokumentami, narusza wszelkie standardy ochrony praw i wolności obywatelskich, o których mowa w punkcie 35 wyżej wskazanego rozporządzenia Unii Europejskiej. Stwarza realne zagrożenie naruszania gwarantowanych prawem tajemnic i stanowi niekontrolowaną drogę do ich obejścia, uderzając tym samym w gwarancje swobód obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej" - czytamy w opinii.

Naczelna Rada Adwokacka postuluje o odstąpienie od prac ustawodawczych w tej części projektu.

Czytaj więcej

Praca audytora posłuży do inwigilacji firm

Jak ujawniliśmy niedawno w "Rzeczpospolitej", rząd podejmuje kolejną próbę głębokiej ingerencji w działalność prywatnego biznesu. Chce nakazać biegłym rewidentom, którzy badają duże firmy i organizacje pozarządowe, by dostarczali do centralnej bazy raporty z tych badań.

"W rządowej instytucji – Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) – znajdą się wszystkie poufne informacje m.in. o cenach, marżach, warunkach dostaw czy planach inwestycyjnych. Krótko mówiąc, wszystkie pilnie strzeżone tajemnice biznesowe. I to nie tylko te dzisiejsze, ale też z ostatnich ośmiu lat. Dotyczy to ok. 42 tys. firm czy fundacji, które podlegają obowiązkowemu audytowi, a także wielu innych podmiotów, które poddają się audytowi dobrowolnie" - pisze w swoim artykule dziennikarz "Rz" Paweł Rochowicz.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Sądy i trybunały
Seria wyroków kopiuj-wklej. W tle batalia o koncesję dla aptek
Sądy i trybunały
Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko przychodzą intelektualiści czy prawnicy
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan