Tag:

Rachunkowość

Spółka z o.o. – zwyczajne zgromadzenie wspólników a prawo do informacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (Sp. z o.o.) których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. W tym czasie, wspólnicy powinni wykazać się aktywnością w zasięgnięciu informacji o stanie spółki.

Rozrachunki z kontrahentami

Z umowami handlowymi kupna-sprzedaży wiążą się kary umowne oraz kompensaty wzajemnych rozrachunków. Ich rozliczenie wymaga stosownego ujęcia w księgach rachunkowych.

Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki

Przepisy dotyczące granicznego podatku węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism) są kolejnym elementem unijnej polityki ochrony środowiska, mającym na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Rozrachunki z kontrahentami

Na rozrachunki z kontrahentami składają się należności i zobowiązania handlowe powstałe wskutek zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Wymagają one odpowiedniego zaksięgowania.

Co zmieni nowy podatek minimalny? Zapytaliśmy ekspertów

Dzisiejsze ulgi w podatku dochodowym, przyciągające do Polski wiele inwestycji, mogą niekorzystnie wpłynąć na kalkulację globalnego podatku minimalnego. O takim paradoksie mówią eksperci podatkowi pytani przez „Rzeczpospolitą”.

Podpisywanie sprawozdań finansowych w pytaniach i odpowiedziach

Przygotowane sprawozdanie finansowe należy opatrzyć podpisem. Przedstawiamy kluczowe informacje, które będą pomocne w procesie podpisywania takiego sprawozdania.

Kluczowe elementy planowania projektu i potencjalne źródła finansowania

Jaki jest zakres kluczowych odpowiedzialności menedżera wyznaczonego do zaplanowania procesu implementacji projektu otwarcia sieci sklepów.

Julita Karaś-Gasparska: JPK_CIT już niebawem

Przed nami kolejny etap cyfryzacji w rozliczeniach podatkowych. Część podatników CIT, których rok podatkowy rozpocznie się po 2024 r., będzie musiała raportować skarbówce dane z ksiąg rachunkowych już za 2025 r.

E-sprawozdania – o czym warto pamiętać?

E-sprawozdanie finansowe to elektroniczna forma dokumentu zawierająca podstawowe dane na temat działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej. Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego procesu.

Podstawowe zasady bilansowe

Zasady bilansowe obejmują zestaw powszechnie obowiązujących reguł, wytycznych i procedur w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i prezentacji na ich podstawie sprawozdań finansowych. Celem tak zdefiniowanych zasad bilansowych jest dostarczanie informacji na temat kondycji majątkowej podmiotów gospodarczych oraz generowanych przez nie wyników finansowych w sposób rzetelny, jasny, pełny i użyteczny.