Tag:

Rachunkowość

Sąd: Niejasna regulacja nie może szkodzić podatnikowi

Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach.

Przychody z tytułu realizacji umów wieloelementowych

Jeśli zawarta umowa może być zakwalifikowana jako wieloelementowa, to w myśl standardu istnieje konieczność odrębnej analizy każdej pozycji zawartej w umowie w celu jej odrębnego rozważenia pod kątem rozpoznania rodzaju przychodu oraz momentu ujęcia w księgach.

Przejęcie firmy oferującej usługi cyberbezpieczeństwa

Parki technologiczne (zwane również parkami naukowymi) to przestrzenie przeznaczone do wynajmu przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie badań naukowych lub technologicznych. Zwykle parki takie składają się z budynków przekształconych w laboratoria oraz biur wykorzystywanych na potrzeby prac projektowych lub opracowywania oprogramowania.

Kiedy zawrzeć umowę na badanie sprawozdań finansowych

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, badanie sprawozdania finansowego staje się nie tylko narzędziem zwiększającym zaufanie klientów i inwestorów, ale także umożliwia lepsze zarządzenie ryzykiem oraz planowanie działań biznesowych na podstawie rzetelnych informacji finansowych.

ESEF – zamiast ułatwień kolejne wyzwania

Dla spółek z głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych zamknięcie 2022 roku to również potyczka z raportowaniem ESEF, która nie dla wszystkich skończyła się pełnym sukcesem. Zbiorowe znakowanie not okazało się problematyczne nie tylko dla emitentów, ale również dla dostawców oprogramowania. Na w pełni dostępne, przejrzyste i porównywalne dane w formie elektronicznej będziemy musieli jeszcze poczekać.

Dlaczego warto ubezpieczyć ryzyko podatkowe

Częste zmiany przepisów podatkowych pociągają za sobą możliwość popełnienia omyłki i tym samym konieczność poniesienia, czasami bardzo dotkliwych, konsekwencji. I tutaj z pomocą przychodzą ubezpieczenia.

Koszty uzyskania przychodów, wynagrodzeń i benefitów

Wydatki na pakiety medyczne i karty do ośrodków sportu dla współpracowników są elementem ich wynagrodzenia, mają związek z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, a tym samym są dla niego kosztem.

Obowiązki płatnika wynikające z zapewnienia pracownikom tymczasowym zakwaterowania

Noclegi zapewnione pracownikom tymczasowym stanowią ich przychód. Może on jednak w części korzystać ze zwolnienia.

Jakie dokumenty księgowe są niezbędne do wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych bazuje na danych finansowo-księgowych podatnika. Dlatego do prawidłowego określenia i dopełnienia obowiązków z tego zakresu kluczowa jest współpraca zespołu doradztwa podatkowego z działem finansowym czy księgowym spółki.

Bieżący monitoring jako alternatywa dla klasycznej kontroli

Niespodziewana kontrola może istotnie zdezorganizować funkcjonowanie kontrolowanego podmiotu. Program Współdziałania – nowa forma współpracy z administracją skarbową – ogranicza możliwość kontrolowania podatnika i przewiduje wyłączną kompetencję Szefa KAS w tym zakresie. Jednocześnie, pozytywne przejście audytu wstępnego oraz podpisanie umowy o współdziałanie otwierają nowe możliwości interakcji z administracją.