Tag: Księgowania

Osoba na B2B sama rozlicza nieodpłatne świadczenia

Spółka przyznająca benefity współpracownikom prowadzącym działalność gospodarczą nie pełni obowiązków płatnika. Kontraktor samodzielnie zapłaci podatek.

Przedsiębiorcy nie są gotowi na KSeF

Prawdopodobnie od 2024 roku każda firma działająca w Polsce, zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i zatrudniająca tysiące osób organizacja, będzie używała Krajowego Systemu e-Faktur. Niestety nadal prawie połowa przedsiębiorców nie słyszała o zmianach wdrażanych przez Ministerstwo Finansów.

Jak zaksięgować kapitały pieniężne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą uzyskiwać przychody z kapitałów pieniężnych, które we właściwy sposób należy zapisać w księgach rachunkowych.

Ubytki magazynowe w kosztach podatkowych

Tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot, można uznać za zdarzenie, które uzasadnia jej rozliczenie w rachunku podatkowym.

Jak zaksięgować ulepszenie w obcych środkach trwałych postawionych w stan likwidacji

Środek trwały w formie „ulepszenia obcego środka trwałego” może być przeznaczony do likwidacji. Postawienie takiego środka trwałego w stan likwidacji wymaga podjęcia udokumentowanej decyzji o jego wycofaniu z użytkowania oraz zaprzestania jego ujmowania w ewidencji księgowej.

Udzielenie rabatu trzeba ująć w podatkowej księdze

W przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego sprzedawca musi skorygować swoje rozliczenia podatkowe. Robi to poprzez zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów w okresie, w którym wystawił fakturę korygująca.

Jak utworzyć odpisy aktualizujące wartość księgową należności

Ustawa o rachunkowości zawiera bardzo ogólne przepisy dotyczące tworzenia odpisów aktualizujących należności. W związku z tym szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia odpisów indywidualnych, jak i ogólnych (zryczałtowanych) jednostki powinny zawrzeć w polityce rachunkowości.

Faktur sprzed kilku lat nie rozliczymy na bieżąco

Wydatki na usługi księgowe z 2019 r. nie mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów w 2022 r.

Wewnętrzne rozliczenia pomiędzy konsorcjantami bez VAT

Czynności wykonywane w związku z realizacja wspólnego przedsięwzięcia mają charakter organizacyjno-techniczny i jako takie nie stanowią świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

W przypadku gdy wartość początkowa wykupionego z leasingu samochodu jest równa lub niższa niż 10 tys. zł, podatnik może zrobić jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania tego składnika majątku do używania albo w miesiącu następnym.