Tag: Księgowania

Powiązane

Rachunkowość

Jak rozliczyć VAT od prac adaptacyjnych w wynajmowanym lokalu

To, że koszty adaptacji lokalu przeznaczonego na wynajem zostaną przerzucone na najemcę, nie uprawnia do przypisywania mu statusu inwestora, wynajmującemu - przymiotu głównego wykonawcy robót budowlanych, a firmie budowlanej przeprowadzającej prace adaptacyjne – podwykonawcy. Tym samym rozliczenie podatku naliczonego między usługobiorcą, czyli wynajmującym i usługodawcą, czyli firmą budowlaną powinno się odbywać na zasadach ogólnych.

Jak zaksięgować odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Na przedsiębiorcy-pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeśli jednak dojdzie do wypadku kwotę przekazaną pracownikowi z tytułu utraty zdrowia trzeba odpowiednio ująć w księgach.

Jak zaksięgować przeniesienie firmowego majątku na rzecz Skarbu Państwa

Zapłata podatku stanowi najczęstszą przyczynę wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca nie może spłacić swoich zobowiązań i przenosi na rzecz wierzyciela podatkowego własność rzeczy lub praw majątkowych.

Jak zaksięgować dotacje

Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, wytwarza prace rozwojowe. Podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie tych prac. Jak powinna ująć w księgach zaistniałe zdarzenie? Co należy zrobić w sytuacji, gdy spółka zmieni zasady rachunkowości i będzie sporządzać sprawozdanie na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Jak zaksięgować wypłatę zysków spółek komandytowych na rzecz ich wspólników

Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatników CIT nie przełożyło się na istotnie utrudnienia dla ich księgowych.

Jak zaksięgować opłatę cukrową

Od początku roku w Polsce obowiązuje nowa opłata od środków spożywczych. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek słodkie napoje muszą ją właściwie rozliczyć w księgach rachunkowych.

Rozliczenie księgowe kontraktów długoterminowych

Wiele przedsiębiorstw realizuje w toku swej działalności kontrakty, których wykonanie trwa kilka miesięcy a nawet lat. Umowy takie są realizowane przez firmy budowlane pełniące rolę generalnych wykonawców, firmy informatyczne dostarczające dostosowane rozwiązania, ale również przez producentów maszyn i urządzeń, którzy budują maszyny i instalacje na zlecenie klientów. Kontrakty takie wymagają odpowiedniego księgowania.

Jak rozliczyć księgowo i podatkowo wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Wdrożenie rozwiązań związanych z obsługą PPK w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe wiąże się z odpowiedną ewidencją rachunkową tych zdarzeń oraz ich poprawnym rozliczeniem podatkowym.

Czy branża outsourcingowa jest skazana na konsolidację

Rynek usług outsourcingowych rośnie z roku na rok i nie sądzę, aby ta sytuacja uległa zmianie w najbliższym czasie – mówi Monika Nowecka, partner Zarządzająca Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych Mazars w Polsce.

Leasing księgujemy inaczej niż paliwo i remonty - interpretacja podatkowa

Raty za firmowy samochód można w całości zaliczyć do podatkowych kosztów. Nawet jeśli czasami jest używany prywatnie.