Tag: saldo

Powiązane

Księgowania

Inwentaryzacja - potwierdzenie salda jedną z podstawowych metod inwentaryzacji

Ustawa o rachunkowości wymaga, aby należności zinwentaryzować metodą potwierdzenia salda. Oznacza to, że wierzyciel powinien uzyskać od kontrahentów potwierdzenie prawidłowości danych z ksiąg rachunkowych i wyjaśnić i rozliczyć ewentualne różnice.