Tag:

Księgi i Sprawozdania

Powiązane

Rachunkowość

Jak powinna wyglądać współpraca kasy rejestrującej z terminalem płatniczym (cz. 2)

Nieprowadzenie – pomimo takiego obowiązku – ewidencji na kasie fiskalnej naraża podatników na kary pieniężne. Korzystanie, także z więcej niż jednego urządzenia, daje prawo do ulgi na jej zakup. Czynności te mają swoje konsekwencje także w ewidencji księgowej.

Koszty uzyskania przychodów są potrącane w roku ich poniesienia

Dokument potwierdzający poniesienie kosztu uzyskania przychodu nie musi być ujęty w pkpir w miesiącu, w którym został wystawiony. Może być zaksięgowany dopiero po otrzymaniu go przez przedsiębiorcę bądź przekazaniu do biura rachunkowego.

Spółka z o.o. – zwyczajne zgromadzenie wspólników a prawo do informacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (Sp. z o.o.) których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. W tym czasie, wspólnicy powinni wykazać się aktywnością w zasięgnięciu informacji o stanie spółki.

Rozrachunki z kontrahentami

Z umowami handlowymi kupna-sprzedaży wiążą się kary umowne oraz kompensaty wzajemnych rozrachunków. Ich rozliczenie wymaga stosownego ujęcia w księgach rachunkowych.

Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki

Przepisy dotyczące granicznego podatku węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism) są kolejnym elementem unijnej polityki ochrony środowiska, mającym na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Rozrachunki z kontrahentami

Na rozrachunki z kontrahentami składają się należności i zobowiązania handlowe powstałe wskutek zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Wymagają one odpowiedniego zaksięgowania.

Podpisywanie sprawozdań finansowych w pytaniach i odpowiedziach

Przygotowane sprawozdanie finansowe należy opatrzyć podpisem. Przedstawiamy kluczowe informacje, które będą pomocne w procesie podpisywania takiego sprawozdania.

Julita Karaś-Gasparska: JPK_CIT już niebawem

Przed nami kolejny etap cyfryzacji w rozliczeniach podatkowych. Część podatników CIT, których rok podatkowy rozpocznie się po 2024 r., będzie musiała raportować skarbówce dane z ksiąg rachunkowych już za 2025 r.

E-sprawozdania – o czym warto pamiętać?

E-sprawozdanie finansowe to elektroniczna forma dokumentu zawierająca podstawowe dane na temat działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej. Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego procesu.

Podstawowe zasady bilansowe

Zasady bilansowe obejmują zestaw powszechnie obowiązujących reguł, wytycznych i procedur w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i prezentacji na ich podstawie sprawozdań finansowych. Celem tak zdefiniowanych zasad bilansowych jest dostarczanie informacji na temat kondycji majątkowej podmiotów gospodarczych oraz generowanych przez nie wyników finansowych w sposób rzetelny, jasny, pełny i użyteczny.