Tag: Księgi i Sprawozdania

Powiązane

Rachunkowość

Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Według danych GUS inflacja w Polsce rok do roku w marcu przekroczyła 10 proc., a wstępne wyniki za kwiecień wskazują na jej dalszy wzrost. Sytuacja ta powoduje, że bazujące na wartościach historycznych ujęcie księgowe w wielu przypadkach coraz bardziej oddala się od wartości rynkowych. Ustawa o rachunkowości daje jednak pewną przestrzeń do uwzględnienia zmiany cen.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Procedura pozwalająca na dokonywanie bezpośredniej transformacji jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe, wcześniej tylko w spółkę z o.o., okazała się być trafiona i dotychczas wiele osób skorzystało z takiej możliwości.

Niższa składka po remanencie

Remanent końcowy sporządzony w trakcie 2022 r. może wyłącznie zmniejszyć składkę zdrowotną. Ale od 2023 r. w jej podstawie trzeba będzie uwzględnić również dodatnią różnicę remanentową.

Jak rozliczyć gwarancję w księgach rachunkowych

Na podstawie gwarancji kupujący ma prawo do wymiany wadliwego produktu, jego naprawy lub zwrotu. Wszystkie te zdarzenia trzeba odpowiednio zaksięgować.

Trwa zamieszanie z terminami w cenach transferowych

W ostatnich miesiącach podatnicy mieli problem z ustaleniem do kiedy powinni wypełnić obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze za 2021 r. Całkowitej pewności nadal nie ma, a sposób wprowadzania zmian pozostawia wiele do życzenia.

Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż, wystawioną po dniu bilansowym

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego spoczywa na kierownictwie jednostki. W przypadkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień danego roku, tj. na 31 grudnia. Następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca, sprawozdanie takie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający.

Jak zapisać w księgach opłatę za reklamę piwa

Puby, restauracje, agencje reklamowe, sklepy czy inne podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą z tego tytułu opłatę, którą należy odpowiednio zaksięgować.

Jak zaksięgować dopłatę paliwową obciążającą usługobiorcę

Dopłata paliwowa stanowi dodatkowy koszt ponoszony przez odbiorców usług transportowych, kurierskich czy spedycyjnych. Dostawcy tego typu usług często przerzucają na swoich klientów ponoszone przez siebie wydatki na zakup paliwa. Zdarzenie takie trzeba odpowiednio rozliczyć.

Polski Ład: MF chce dać więcej czasu na podatkową spowiedź on-line

Większość przedsiębiorców prześle fiskusowi księgi w formie elektronicznej od 2025 r. Ministerstwo Finansów przesuwa obowiązek o dwa lata.

Kiedy tworzymy odpis aktualizujący należności?

Odpisy aktualizujące tworzone są w wyniku stosowania zasady ostrożności oraz zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu, opisanych w przepisach i normach prawnych.