Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polsko- Brazylijską Izbą Gospodarczą i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje w dniu 17 września Forum Biznesu Polska - Brazylia  z udziałem wiceprezydenta Michela Temera oraz wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Brazylia jest najważniejszym partnerem Polski w Ameryce Południowej, nie tylko ze względu na bogate zasoby naturalne (m.in. rudy miedzi, boksytów, rudy żelaza, złota, manganu, niklu, fosforanów, platyny, cyny, uranu, ropy naftowej, drewna) i żywnościowe, ale przede wszystkim jako rynek zbytu polskich wyrobów, w szczególności wysoko przetworzonych, których od wielu lat jest importerem (m.in. części i akcesoria samochodowe, aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej, sprzęt elektromechaniczny, leki, elektronika, nawozy i chemikalia).

Udział w forum może być dobrą okazją do nawiązania pierwszych kontaktów z brazylijskimi przedsiębiorcami, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą. Oprócz prezentacji możliwości dwustronnej współpracy handlowej i inwestycyjnej, organizatorzy przewidzieli także sesje rozmów w formule B2B. Lista firm brazylijskich, które przyjadą do Polski, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Krajowej Izby Gospodarczej.

Forum odbędzie się 17 września, początek o godzinie 10.45, w siedzibie KIG w Warszawie, ul. Trębacka 4.