Więcej pieniędzy za nadgodziny? Ważny wyrok TSUE

Niedopuszczalne jest wynagradzanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkami za nadgodziny tylko wtedy, gdy łączny wymiar godzin jest taki sam, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Publikacja: 19.10.2023 13:03

Więcej pieniędzy za nadgodziny? Ważny wyrok TSUE

Foto: Adobe Stock

Wyrok dotyczy sprawy niemieckiego pilota Lufthansy, ale może mieć znaczenie dla wielu pracowników na terenie Unii zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przyszłości mogą żądać więcej pieniędzy za nadgodziny.

Musiał "wylatać" tyle samo godzin

Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu, którą pilot zawarł z Lufthansą CityLine, przewiduje wynagrodzenie podstawowe zależne od czasu pełnienia czynności lotniczych. Ponadto pilot może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli wykona w ciągu miesiąca określoną liczbę godzin czynności lotniczych i przekroczy progi określone w jego umowie o pracę. Identyczne progi mają piloci pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pilot rozpoczął sądowy spór z pracodawcą. Jest zdania, że w przypadku niepełnoetatowca progi należy obniżyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Niemiecki federalny sąd pracy zapytał Trybunał Sprawiedliwości, czy niemieckie przepisy prowadzą do zakazanej w UE dyskryminacji przez to, że wymagają, aby pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy przepracował taką samą liczbę godzin pracy jak pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia.

Trybunał odpowiedział twierdząco.

Wskazał, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze wykonują te same obowiązki, co pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze lub zajmują to samo stanowisko. Sytuacje tych dwóch kategorii pracowników są więc porównywalne, ale sąd krajowy będzie jednak musiał jeszcze zweryfikować ten aspekt.

- Identyczne progi powodują, że piloci zatrudnieni w niepełnym wymiarze, którzy chcą uzyskać  dodatkowe wynagrodzenie, muszą godzinowo pracować dłużej  – w stosunku do ich całkowitego wymiaru czasu pracy - niż piloci zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Mają zatem większe obciążenie i rzadziej spełniają warunki prawa do dodatkowego wynagrodzenia niż ich współpracownicy pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy - wskazał TSUE.

Orzekł, że takie przepisy krajowe prowadzą do mniej korzystnego traktowania pilotów zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, co jest niezgodne z prawem Unii. Chyba że takie traktowanie jest uzasadnione obiektywnym powodem, ale to musi zbadać krajowy sąd. 

sprawa nr C-660/20

Nadgodziny niepełnoetatowca w polskim kodeksie pracy

Zgodnie z art. 151 § 5 kodeksu pracy w umowie zawartej na niepełny wymiar czasu pracy należy ustalić dopuszczalną liczbę godzin ponad określony wymiar, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 151 § 1 k. p.  pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
Normy czasu pracy wynoszą  8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym i nie ulegają proporcjonalnemu obniżeniu przy zatrudnieniu na niepełny etat. 

Wyrok dotyczy sprawy niemieckiego pilota Lufthansy, ale może mieć znaczenie dla wielu pracowników na terenie Unii zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przyszłości mogą żądać więcej pieniędzy za nadgodziny.

Musiał "wylatać" tyle samo godzin

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy