Tag: Wynagrodzenia za Nadgodziny

Powiązane

Płace

Pracę w nadgodzinach trzeba udowodnić

Brak ewidencji czasu pracy po stronie pracodawcy lub nieprawidłowe jej prowadzenie nie uprawniają bezwzględnie domniemania faktycznego ani prawnego o wiarygodności wersji czasu pracy przedstawionej przez pracownika. Oznacza to, że sąd pracy nie powinien każdorazowo i bezkrytycznie przyjmować za miarodajną wersję czasu pracy przedstawianą przez pracownika. W szczególności nie jest uprawnione odwrócenie ciężaru dowodu (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.) i twierdzenie, że w takiej sytuacji (braku formalnej ewidencji czasu pracy) zawsze wiarygodna jest wersja podawana przez pracownika.

Dodatki covidowe liczone od godziny

Od 1 listopada pieniądze wypłacane będą za faktyczny czas opieki nad pacjentem, ale to za mało, by uszczelnić system.

Dodatek należy się też za kilka minut pracy w nocy

Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w nocy także, gdy przepracuje w porze nocnej niepełną godzinę.

Kierownik czasem dostanie pensję za nadgodziny

Osoba szefująca zespołem pracowników nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że to pracodawca narzuca jej wadliwą organizację pracy lub powierza zbyt dużą liczbę zadań.

Każda minuta ponad normę to praca nadliczbowa

Choć potocznie mówi się o pracy w godzinach nadliczbowych, to faktycznie pracą nadliczbową jest każdy przedział czasu przepracowany ponad normę lub wydłużony wymiar w systemie równoważnym.

Praca zdalna: szef nie zapłaci za naciągane nadgodziny

Przy pracy zdalnej warto rzetelnie prowadzić ewidencję czasu pracy i uregulować zasady podejmowania pracy nadliczbowej. Może to ochronić firmę przed zasądzeniem pracownikowi płacy za nadgodziny, których nie było.

„Nadminuty” dobowe też trzeba rozliczać

Pracodawca ma obowiązek zrekompensować każdą minutę pracy wykonywaną ponad liczbę godzin zaplanowanych dla pracownika w danym dniu.

Czy za nadgodziny podczas pracy zdalnej można płacić ryczałtem

Resort pracy nie widzi przeszkód, aby w przypadku osób wykonujących pracę zdalną przewidzieć, że godziny nadliczbowe będą rekompensowane ryczałtem.

Czy rekompensatę za nadgodziny można wypłacić w formie premii uznaniowej

Pracodawca, który za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca rekompensatę w formie premii uznaniowej, ryzykuje, że zostanie to uznane za brak rozliczenia lub podwyżkę płacy zasadniczej.

Kiedy pracownik traci prawo do wynagrodzenia

Jeżeli pracownik nie zachowuje firmowej procedury regulującej pracę w godzinach nadliczbowych, może utracić prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu.