Tag: Wynagrodzenia za Nadgodziny

Powiązane

Płace

Nadgodziny mogą powstać jeszcze przed rozpoczęciem dnia pracy

Doba „pracownicza” nie zmienia się na skutek polecenia wcześniejszego rozpoczęcia pracy, jeżeli taka zmiana nie opiera się na modyfikacji harmonogramu.

Za nadgodziny bezpieczniej nie płacić w ogóle, niż płacić „pod stołem”?

Paradoksalnie wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych „na czarno” rodzi dużo bardziej dotkliwe konsekwencje dla pracodawcy niż ustalenie, że wcale nie zapłacił za tę pracę.

Unijne prawo nie reguluje wynagrodzenia za nadgodziny

Trybunał Unii Europejskiej nie pomoże w każdej sprawie z zakresu czasu pracy. Kwestie dotyczące nadgodzin są poza jego jurysdykcją, chyba że chodzi np. o okresy odpoczynku, a nie zapłatę.

Konflikt z pracownikiem lepiej rozwiązać poza sądem

Nieprawidłowo uzasadnione wypowiedzenie, brak wypłaty lub jej zaniżenie naraża pracodawcę na wieloletni proces. Można jednak uniknąć takich sporów, a przynajmniej zminimalizować straty.

Dłuższą pracę trzeba rozliczyć jako nadgodziny

W systemie podstawowym czasu pracy pracodawca nie może planować wydłużeń dobowych powyżej ośmiu godzin przy odpowiednio krótszej pracy w innych dniach.

Zadaniowy nie znaczy nienormowany

Pracodawca może objąć niektórych pracowników zadaniowym czasem pracy. Ale także wobec tych osób obowiązują kodeksowe normy czasu pracy i obowiązek zapłaty za pracę nadliczbową.

Nielegalne zatrudnianie dziecka nie zwalnia z rozliczeń

Pracodawca, który zatrudnił osobę objętą zakazem pracy z uwagi na wiek, nie może się powoływać na ten argument broniąc przed wypłatą należnych jej świadczeń.

Rekompensata za nadgodziny: Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie prawa pracowników do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za nadgodziny.

Regulacje wewnętrzne nie mogą zniechęcać do urlopu

Korzystanie przez pracownika z wypoczynku nie powinno pozbawiać go rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dłuższą dniówkę w systemie równoważnym różnie się kwalifikuje

Praca ponad zaplanowany w grafiku czas nie tworzy jednolitej pracy nadliczbowej. Mogą wystąpić nadgodziny dobowe, średniotygodniowe czy praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.