Tag:

Wynagrodzenia za Nadgodziny

Powiązane

Płace

Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe

• Zakaz amortyzacji. Skarbówka potwierdza nowy wyjątek • Czy przedsiębiorca musi dobrze słyszeć? Fiskus zaskoczył • W 2025 roku przedsiębiorcy znów sięgną po podatkowo-składkowe kalkulatory • Czy wypłata za nadgodziny dla byłego pracownika w ramach ugody podlega PIT? • Za dużo podatków, za wysokie kary. Oto postulaty przedsiębiorców • Ceny paliw po Wielkanocy • Potrzebne gwarancje? Warto zajrzeć do tego banku • Ważne terminy na ten tydzień

Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2023 roku

Ubiegły rok obfitował w wiele interesujących i ważnych orzeczeń z zakresu prawa HR. Dotyczyły m.in. ochrony działaczy związkowych czy gwarancji powrotu rodzica na zajmowane stanowisko, ale też dodatku za pracę w nadgodzinach niepełnoetatowców.

Zrzeczenie się roszczeń na przyszłość nie jest skuteczne

Nawet jeżeli pracownik oświadczy, że zrzeka się przyszłych roszczeń finansowych wobec pracodawcy, może o nie wystąpić. Firma będzie je musiała wypłacić, chyba że sąd uzna, że żądania naruszają klauzule generalne.

Po przełomowym wyroku TSUE pracownicy mogą ruszyć do sądów

Polski przepis dotyczący prawa do pensji za pracę nadliczbową jest sprzeczny z unijną zasadą niedyskryminacji pracowników zatrudnionych na część etatu. Może to skutkować zmianą kierunku orzecznictwa polskich sądów. Czy pracodawcy powinni płacić więcej za nadgodziny?

Trójkąt umów to nie remedium na koszty nadgodzin

Zawarcie z jedną osobą umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, aby „przenieść” na tę drugą rozliczenia za pracę nadliczbową, to ryzyko, że w przyszłości taki sposób działania zostanie zakwestionowany.

O liczbie przerw decyduje faktyczny czas pracy

To, że pracownikowi zlecono nadgodziny w ostatniej chwili, czego nie dało się wcześniej przewidzieć, nie zwalnia pracodawcy z udzielenia podwładnemu dodatkowej przerwy.

Nieważność czynności prawnej a umowa o pracę(2)

Kontynuując wątek nieważności czynności prawnej w zakresie umów o pracę, należy również wskazać na orzecznictwo dotyczące w szczególności wysokości wynagrodzenia za pracę, rozwiązania umowy o pracę i sytuacji, w której ilość świadczonej pracy przekracza normalny czas pracy.

Rozliczenie nadgodzin zaczyna się od przekroczeń dobowych

Dokonując kwalifikacji na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe należy zacząć od wyznaczenia przekroczeń na dobę. Reszta to nadgodziny wynikające z przekroczenia średniotygodniowego.

Pracodawca powinien pilnować limitów godzin nadliczbowych

Zlecanie pracy nadliczbowej po przekroczeniu rocznego ograniczenia to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za uporczywość poleceń nadgodzin szef może ponieść nawet odpowiedzialność karną.

Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach

Firmowe regulacje mogą stanowić o konieczności uzyskania przez pracownika zgody przełożonego na wykonywanie pracy w nadgodzinach jeszcze przed jej podjęciem. Za nieprzestrzeganie tych zasad pracownik może zostać ukarany upomnieniem lub naganą, a jeśli wielokrotnie się to powtarza - nawet zwolniony z pracy.