Tag: Wynagrodzenia za Nadgodziny

Powiązane

Płace

Dłuższą dniówkę w systemie równoważnym różnie się kwalifikuje

Praca ponad zaplanowany w grafiku czas nie tworzy jednolitej pracy nadliczbowej. Mogą wystąpić nadgodziny dobowe, średniotygodniowe czy praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

W systemie równoważnym trzeba właściwie kwalifikować nadgodziny

Z definicji dobowych godzin nadliczbowych wynika, że występują one po przekroczeniu wydłużonego wymiaru, który faktycznie został zaplanowany na dany dzień.

Nadgodziny nie muszą przypadać tuż po dniówce

Pracownik może podjąć pracę nadliczbową w kilka godzin po zakończeniu zadań zgodnie z rozkładem. Przerwa w wykonywaniu obowiązków nie będzie wliczana do czasu pracy.

Pracę w nadgodzinach trzeba udowodnić

Brak ewidencji czasu pracy po stronie pracodawcy lub nieprawidłowe jej prowadzenie nie uprawniają bezwzględnie domniemania faktycznego ani prawnego o wiarygodności wersji czasu pracy przedstawionej przez pracownika. Oznacza to, że sąd pracy nie powinien każdorazowo i bezkrytycznie przyjmować za miarodajną wersję czasu pracy przedstawianą przez pracownika. W szczególności nie jest uprawnione odwrócenie ciężaru dowodu (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.) i twierdzenie, że w takiej sytuacji (braku formalnej ewidencji czasu pracy) zawsze wiarygodna jest wersja podawana przez pracownika.

Dodatki covidowe liczone od godziny

Od 1 listopada pieniądze wypłacane będą za faktyczny czas opieki nad pacjentem, ale to za mało, by uszczelnić system.

Dodatek należy się też za kilka minut pracy w nocy

Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w nocy także, gdy przepracuje w porze nocnej niepełną godzinę.

Kierownik czasem dostanie pensję za nadgodziny

Osoba szefująca zespołem pracowników nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że to pracodawca narzuca jej wadliwą organizację pracy lub powierza zbyt dużą liczbę zadań.

Każda minuta ponad normę to praca nadliczbowa

Choć potocznie mówi się o pracy w godzinach nadliczbowych, to faktycznie pracą nadliczbową jest każdy przedział czasu przepracowany ponad normę lub wydłużony wymiar w systemie równoważnym.

Praca zdalna: szef nie zapłaci za naciągane nadgodziny

Przy pracy zdalnej warto rzetelnie prowadzić ewidencję czasu pracy i uregulować zasady podejmowania pracy nadliczbowej. Może to ochronić firmę przed zasądzeniem pracownikowi płacy za nadgodziny, których nie było.

„Nadminuty” dobowe też trzeba rozliczać

Pracodawca ma obowiązek zrekompensować każdą minutę pracy wykonywaną ponad liczbę godzin zaplanowanych dla pracownika w danym dniu.