Tag: Płace

Praca w nocy możliwa nawet kilka tygodni z rzędu

Przepisy nie ograniczają ilości pracy w porze nocnej. Trzeba jednak zachować odpoczynki i planować pracę zgodnie ze stosowanymi rozkładami czasu pracy.

Minister rodziny: Czternastą emeryturę otrzyma ponad 9 milionów emerytów

Przypomnę, że jak obieraliśmy rząd, to minimalne wynagrodzenie było na poziomie 1750 zł, a dziś jest to już ponad trzy tysiące zł - mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, w rozmowie z "Jedynką" Polskiego Radia.

Dodatek należy się też za kilka minut pracy w nocy

Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w nocy także, gdy przepracuje w porze nocnej niepełną godzinę.

Za opór w noszeniu maseczki szef obniży premię

Premia uznaniowa może służyć jako skuteczny system nagród i kar za stosowanie się do obowiązku zasłaniania nosa i ust w firmie. Premia regulaminowa nie daje tyle swobody.

Kierownik czasem dostanie pensję za nadgodziny

Osoba szefująca zespołem pracowników nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że to pracodawca narzuca jej wadliwą organizację pracy lub powierza zbyt dużą liczbę zadań.

Informatyk i analityk danych „królują”. Po których studiach zarobisz najwięcej?

Osoby, które mają wykształcenie wyższe na kierunkach informatyka, górnictwo i geologia mają szansę na lepiej płatną pracę. To, które wydziały stwarzają lepsze perspektywy dla młodych, jeżeli chodzi o zarobki, zbadali eksperci Personnel Service.

Koszty nauki na liście płac

Firma musi odpowiednio rozliczać świadczenia przyznane pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Zażądanie proporcjonalnego zwrotu poniesionych nakładów wymaga zaś odpowiednich przeliczeń.

Status wspólnika nie przesądza o pozorności etatu

Dla objęcia ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania pracy zasadnicze znaczenie ma nie to, czy umowa o pracę została zawarta i czy jest ważna, lecz tylko to, czy strony umowy pozostawały w stosunku pracy (art. 8 ust. 1 ustawy systemowej).

Które firmy planują podwyżki wynagrodzeń pracowników?

Na początku września br. 13 proc. badanych firm planowało wzrost wynagrodzeń pracowników w kolejnych trzech miesiącach. Zdecydowana większość (84 proc.) chciała utrzymać wynagrodzenia na niezmienionym poziomie, a obniżki rozważa jedynie 3 proc. firm.

Nierówności dochodowe wyniosły PiS do władzy

Nierówności dochodowe przed 2015 r. wzrosły w Polsce znacznie bardziej, niż wskazywały oficjalne dane. To może tłumaczyć utrzymujące się od tego czasu na wysokim poziomie poparcie dla redystrybucji dochodów, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości.