Tag: Płace

Nowa płaca minimalna znacznie zwiększy obciążenie budżetu przedsiębiorców

W przyszłym roku koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego najniższą pensję wzrośnie o 744,57 zł średnio na miesiąc. A początkujący przedsiębiorcy zapłacą przez rok blisko 610 zł więcej składek ZUS.

Tylko bezpośrednia pomoc może być zwolniona z PIT

Pracownik przyjmujący do domu Ukraińców zapłaci podatek, jeśli pracodawca przyzna mu specjalną zapomogę.

Inflacja pożera nasze wypłaty. Spadek siły nabywczej największy od 2000 r.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 12,7 proc. rok do roku, najmniej od marca, po zaskakującym wystrzale w lipcu. Nie potwierdziły się więc obawy ekonomistów, że lipcowe dane to zwiastun rozkręcania się spirali cenowo-płacowej.

Nagroda jubileuszowa jest składnikiem wynagrodzenia

Nagroda jubileuszowa powinna być wliczana do limitu odszkodowania wypłacanego przez spółkę Skarbu Państwa, ponad który pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 70 proc.

Minimalna pensja w całej UE. Co da nam nowa dyrektywa?

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o minimalnym wynagrodzeniu w Unii Europejskiej. Będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w UE, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Czy to oznacza, że Polacy dostaną takie same pensje minimalne jak Niemcy czy Francuzi?

Nie wypłacisz pracownikowi całej pensji w kryptowalucie. Chyba, że z umowy o dzieło

Nagroda w bitcoinach jest możliwa, ale wynagrodzenie już niekoniecznie. Chyba że z umowy o dzieło.

10 miliardów zł. Tyle na wzroście płacy minimalnej zarobią ZUS, NFZ i fiskus w 2023 r.

Dużo wyższa niż zapowiadano podwyżka płacy minimalnej, która ucieszyła pracowników i przeraziła pracodawców, to dodatkowy, spory zastrzyk środków, które rząd zapewnia ZUS-owi i NFZ.

Pensję nauczyciela można ujawnić

Dyrektor szkoły nie może powoływać się na ochronę prywatności nauczycieli i odmawiać podania wysokości ich dodatków motywacyjnych.

Pracodawca sam nie może podważać zwolnienia lekarskiego

Podejrzenie, że pracownik symuluje niezdolność do pracy, nie uprawnia pracodawcy do samodzielnego podjęcia decyzji o odmowie wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

Dłuższą pracę trzeba rozliczyć jako nadgodziny

W systemie podstawowym czasu pracy pracodawca nie może planować wydłużeń dobowych powyżej ośmiu godzin przy odpowiednio krótszej pracy w innych dniach.