Tag:

ZFŚS

Powiązane

Płace zapomoga

Były pracodawca sfinansuje benefity emeryta, który znalazł nową pracę

Emeryt, który podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poprzedniej firmie.

Wyższe odpisy na fundusz socjalny i świadczenia urlopowe

Po wielu latach zostały „odmrożone” odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs). W tym roku wyniesie on najczęściej 2417,14 zł na pracownika. W takiej też wysokości zatrudnieni otrzymają świadczenia urlopowe.

Zasady działania funduszu socjalnego zgodnie z przepisami

Administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinno opierać się na firmowym regulaminie zfśs. Jego zapisy muszą przy tym pozostawać w zgodności z ustawą o tym funduszu.

Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.

W 2024 roku pracodawcy przeznaczą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych większe środki. To skutek „odmrożenia” podstawy odpisów na ZFŚS. W górę idzie też maksymalna kwota wypłacanego świadczenia urlopowego.

Jaki odpis na fundusz socjalny i świadczenie urlopowe w 2024 r.

Wyższy o 500 zł, a w przypadku osób zatrudnionych w szczególnych warunkach – o 670 zł, będzie w tym roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo kwota świadczenia urlopowego.

ZUS nie może kwestionować sposobu badania sytuacji socjalnej pracowników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sprawdza prawidłowość wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚŚ) na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r.

Firmy przeznaczą więcej pieniędzy na fundusze świadczeń socjalnych

W ustawie okołobudżetowej na rok 2024 nie wspomniano nic o "zamrożeniu" kwoty odpisu podstawowego, opartego na wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli przeznaczyć więcej pieniędzy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych.

Firmy przeznaczą więcej pieniędzy na benefity dla zatrudnionych

Pracodawcy przeznaczą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych większe środki. Czekają na informację, ile wyniosą.

Liczba etatów na 1 stycznia przesądzi o obowiązkach socjalnych

Firma, która pierwszego dnia 2024 roku zatrudniała co najmniej 50 pracowników, musi utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ale ma możliwość zrezygnować z zfśs w późniejszym czasie.

Roczna korekta odpisu na fundusz socjalny według dwóch stawek

Pracodawcy, którzy w 2023 r. posiadają zfśs, mają obowiązek ostatecznie rozliczyć odpisy i zwiększenia na fundusz do 31 grudnia 2023 r., uwzględniając różne podstawy w kolejnych półroczach.