Tag: ZFŚS

Powiązane

Płace zapomoga

Przyszły rok bez funduszu socjalnego

Pracodawca, który nie chce tworzyć w 2022 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczeń urlopowych, powinien o tym poinformować pracowników do 31 stycznia.

Decydowanie o pomocy socjalnej wymaga dostępu do danych

Gdy regulamin funduszu socjalnego przewiduje udział przedstawiciela związku zawodowego w opiniowaniu wniosków o świadczenia, stanowi on podstawę udostępnienia takiej osobie dostępu do danych osobowych zawartych w podaniach.

Zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - komu możną ją przyznać?

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można przeznaczyć na rożne cele. Pracodawca gromadzi je na oddzielnym rachunku bankowym i wydaje na potrzeby socjalne osób uprawnionych do korzystania z nich.

ZFŚS: Wsparcie możliwe bez pełnej wiedzy o dochodach

Pracodawca nie musi wymagać, aby pracownik ubiegający się o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ujawniał szczegóły o rodzinnych przychodach.

Zawieszenie funduszu socjalnego także bez związku z COVID-19

Przepisy nie uzależniają możliwości zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania zfśs od powiązania spadku obrotów gospodarczych lub wzrostu obciążenia funduszu płac z Covid-19.

ZFŚS: czas na drugą ratę odpisów socjalnych

Opóźnienie w przelaniu kolejnej transzy środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie wiąże się z obowiązkiem doliczenia odsetek. Pracodawca naraża się jednak na grzywnę do 5000 zł.

Czy COVID-19 zwolni z drugiej transzy odpisu na fundusz socjalny

Firma, która popadła w kłopoty finansowe przez pandemię po przelaniu pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie musi wpłacać pozostałej kwoty.

Benefity z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: w czasie epidemii wyższe zwolnienie z PIT

Świadczenia socjalne dla pracowników są obecnie nieopodatkowane do 2 tys. zł rocznie.

Nie każda dopłata do wypoczynku obciążona wpłatą na PPK

To, czy od przyznanego pracownikowi dofinasowania do wypoczynku trzeba naliczyć wpłaty do PPK, zależy od tego, czy od tego świadczenia pracodawca zobowiązany jest odprowadzić składki do ZUS.

Karta podarunkowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez podatku u pracownika - interpretacja podatkowa

Pracodawca nie musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy od środków przelanych pracownikowi w ramach działalności socjalnej, pod warunkiem, że kwota nie przekroczy ustawowego limitu.