Tag: ZFŚS

Powiązane

Płace zapomoga

Pracodawca może wesprzeć załogę w zakupie węgla

Z firmowych funduszy wolno udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach. Pracodawca może też udzielić bezzwrotnej pomocy osobom, których nie stać na zakup opału, ze środków socjalnych.

Po odwołaniu epidemii trzeba przelać część odpisów socjalnych

Na okres ogłoszonego stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego firma może zawiesić obowiązki związane z funduszem socjalnym. Ale ten trwa tylko do 30 września br.

Koniec epidemii to kolejne wyzwania dla działów HR

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie przedłużony po 30 września 2022 r., pracodawcy będą musieli wrócić do stosowania przedpandemicznych rozwiązań.

Fundusz socjalny: wystarczy 10 zł różnicy

(…) w prawie polskim nie znajdziemy w żadnym przepisie prawa progów, wysokości różnicowania wypłaconych świadczeń z funduszy socjalnych. Starostwo Powiatowe wypłacając świadczenia z zfśs nie naruszyło przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wypłacone świadczenia nie zostały również zanegowane przez żadnego z pracowników, którzy mieli poczucie prawidłowego zastosowania przepisów prawa, jak i regulaminu. Zaznaczyć należy również, że ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera wyłącznie definicję „działalności socjalnej”. W przepisach prawa nie odnajdziemy żadnych zakreślonych przez pracodawcę progów, jaka miałaby to być różnica, czy 50 zł, czy może 500 zł.

PIT i ZUS od kart lunchowych dla pracowników

Pracodawca może rozważyć sfinansowanie kart lunchowych ze środków obrotowych firmy lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jak rozliczyć zapomogę udzieloną pracownikowi z Ukrainy

Jednorazowe wsparcie finansowe wypłacone z pieniędzy firmowych może być uznana za działalność socjalną i nie będzie dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu.

Urlop bezpłatny nie wyłącza prawa do pomocy socjalnej

Osobami uprawnionymi ustawowo do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są m.in. pracownicy. Urlop bezpłatny nie powoduje zaś utraty przymiotu „bycia pracownikiem”.

Obiad pracowniczy można opłacić z funduszu socjalnego

Zakladowy fundusz świadczeń socjalnych może, pod pewnymi warunkami, stanowić źródło finansowania posiłków dla pracowników. Ich wartość jest w całości zwolniona ze składek ZUS, ale obowiązuje limit kwoty dofinansowania, która jest wolna od podatku PIT.

Jeszcze w przyszłym roku 2000 zł z funduszu bez PIT

Podwyższone limity zwolnienia dotyczące świadczeń w całości sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży z innych źródeł obowiązują do końca 2023 r.

Zła kondycja firmy zwolni z wpłaty na fundusz socjalny

Również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może zdecydować, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.