Tag: ZFŚS

Powiązane

Płace zapomoga

Złe zarządzanie środkami socjalnymi to podwójny koszt

Związek zawodowy może pozwać pracodawcę o zwrot na konto ZFŚS środków, które wydatkował niezgodnie z przepisami. Dodatkowo przyznane świadczenia trzeba wtedy opodatkować i oskładkować.

Pracownicy nie przechodzą ze starymi uprawnieniami socjalnymi

Pracodawca przyznaje i wypłaca wszystkim zatrudnionym, również tym z przejętego zakładu pracy, świadczenia socjalne zgodnie z regulacjami obowiązującymi w jego przedsiębiorstwie.

Czas na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Najpóźniej do końca roku pracodawcy muszą usunąć z dokumentacji dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Źródło sfinansowania świątecznych upominków ma znaczenie

W zależności od tego, czy bony, paczki bądź spotkania opłatkowe pracodawca opłacił ze środków obrotowych, czy z funduszu socjalnego, inne są zasady ich przyznawania oraz skutki podatkowo-składkowe.

Pomoc dla obywateli Ukrainy bez PIT i ZUS

Wsparcie pracowników z Ukrainy może mieć formę m.in. świadczenia pieniężnego czy dostępu do opieki. Przy spełnieniu określonych założeń nie trzeba od ich wartości naliczać podatku ani składek.

Świąteczna paczka dla pracownika zwolniona z PIT do 2 tys. zł

Choć nie ma już epidemii koronawirusa, ciągle obowiązują korzystne zasady rozliczania świadczeń dla zatrudnionych.

Związki nie mogą dochodzić unieważnienia firmowego aktu

Związek zawodowy nie ma roszczenia o unieważnienie przez sąd powszechny decyzji zarządu spółki (pracodawcy) w sprawie ustalenia regulaminu zakładowych świadczeń socjalnych.

Odpis na zakładowy fundusz w kosztach podatkowych

Pracodawca rozliczy odpisy i zwiększenia, które obciążają koszty jego działalności, jeżeli środki pieniężne zostały wpłacone na rachunek zfśs.

Pracodawca może wesprzeć załogę w zakupie węgla

Z firmowych funduszy wolno udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach. Pracodawca może też udzielić bezzwrotnej pomocy osobom, których nie stać na zakup opału, ze środków socjalnych.

Po odwołaniu epidemii trzeba przelać część odpisów socjalnych

Na okres ogłoszonego stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego firma może zawiesić obowiązki związane z funduszem socjalnym. Ale ten trwa tylko do 30 września br.