Tag: ZFŚS

Powiązane

Płace zapomoga

Jeszcze w przyszłym roku 2000 zł z funduszu bez PIT

Podwyższone limity zwolnienia dotyczące świadczeń w całości sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży z innych źródeł obowiązują do końca 2023 r.

Zła kondycja firmy zwolni z wpłaty na fundusz socjalny

Również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może zdecydować, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.

Środki socjalne wydane na zły cel firma musi zwrócić

Związek zawodowy może pozwać pracodawcę, aby ponownie wpłacił odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli pierwotnie przelane wydał niezgodnie z ustawą. Nawet gdy nie naruszył regulaminu funduszu.

Pracodawca może zwiększyć odpis na fundusz socjalny

Zakład pracy ma prawo zarówno ustalić wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niż ustawowa, jak też zasilić tą kwotą konto funduszu przed 31 maja danego roku.

Pomagających Ukraińcom można wesprzeć funduszem socjalnym

Firma może pomóc pracownikom przyjmującym Ukraińców do własnych mieszkań ze środków zfśs. Czasem konieczna jest jednak zmiana regulaminu funduszu.

Przyszły rok bez funduszu socjalnego

Pracodawca, który nie chce tworzyć w 2022 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczeń urlopowych, powinien o tym poinformować pracowników do 31 stycznia.

Decydowanie o pomocy socjalnej wymaga dostępu do danych

Gdy regulamin funduszu socjalnego przewiduje udział przedstawiciela związku zawodowego w opiniowaniu wniosków o świadczenia, stanowi on podstawę udostępnienia takiej osobie dostępu do danych osobowych zawartych w podaniach.

Zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - komu możną ją przyznać?

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można przeznaczyć na rożne cele. Pracodawca gromadzi je na oddzielnym rachunku bankowym i wydaje na potrzeby socjalne osób uprawnionych do korzystania z nich.

ZFŚS: Wsparcie możliwe bez pełnej wiedzy o dochodach

Pracodawca nie musi wymagać, aby pracownik ubiegający się o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ujawniał szczegóły o rodzinnych przychodach.

Zawieszenie funduszu socjalnego także bez związku z COVID-19

Przepisy nie uzależniają możliwości zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania zfśs od powiązania spadku obrotów gospodarczych lub wzrostu obciążenia funduszu płac z Covid-19.