Tag: Świadczenia Pozapłacowe

Powiązane

Płace

Pracownik zapłaci PIT od ryczałtu za używania prywatnego auta w pracy

Zwrot kosztów używania prywatnego auta na potrzeby pracodawcy to przychód ze stosunku pracy.

Czy od dodatku paliwowego dla pracownika trzeba naliczać składki ZUS?

Gotówkowa rekompensata wydatków poniesionych przez pracownika na dojazdy do pracy własnym samochodem nie jest przychodem zwolnionym z podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

Kiedy firma zaliczy w koszty świadczenie za urlop pracownika

Świadczenie dodatkowe za urlop pracownika zagranicznego może stanowić koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

Benefity z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: w czasie epidemii wyższe zwolnienie z PIT

Świadczenia socjalne dla pracowników są obecnie nieopodatkowane do 2 tys. zł rocznie.

Koszt wycieczki integracyjnej sfinansowanej z zfśs nie podlega oskładkowaniu

Kwota wydatkowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pokrycie kosztów jednodniowej, ogólnodostępnej wycieczki integracyjnej pracowników, nie stanowi, co do zasady, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Karta podarunkowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez podatku u pracownika - interpretacja podatkowa

Pracodawca nie musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy od środków przelanych pracownikowi w ramach działalności socjalnej, pod warunkiem, że kwota nie przekroczy ustawowego limitu.

Zwrot części wydatków za użytkowanie firmowych aut a przychód pracownika

Jeżeli pracownicy zwracają pracownikom wydatki związane z używaniem samochodów służbowych do celów prywatnych to z tego tytułu powstaje u nich przychód.

Stroje służbowe dla pracowników – z podatkiem PIT czy bez

Jeśli ubranie, które członkowie załogi mają nosić w pracy, jest charakterystyczne, np. posiada logo lub nazwę firmy, to uzyskany przez te osoby przychód może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Dorabiający do świadczeń przedemerytalnych muszą zaraportować zarobki

Do 31 maja osoby, które są uprawnione do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, a dodatkowo pracują, muszą wykazać w ZUS, jakie przychody osiągnęły od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Firmowa impreza online w kosztach CIT. Choć skarbówka ma obiekcje

Firmowa integracja przeniosła się do internetu. Ale problemy z rozliczeniem są ciągle te same.