Tag: Świadczenia Pozapłacowe

Powiązane

Płace

Skarbówki nie interesują wielkanocne prezenty

Przedsiębiorca nie musi naliczać VAT od świątecznych upominków dla pracowników.

Droższa jazda firmowym autem po godzinach

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczania przychodu u pracowników, którzy służbowe samochody wykorzystują również do celów prywatnych.

Służbowy telefon używany do celów prywatnych a pełne odliczenie kosztu

W razie braku możliwości jednoznacznego określenia kosztów przypadających na konkretnego pracownika z tytułu korzystania przez niego z telefonu służbowego w celach prywatnych w danym okresie rozliczeniowym, pracodawca będzie mógł w całości zaliczyć wydatki na abonament jako koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy o CIT.

Świadczenia socjalne nadal z wyższym limitem zwolnienia z PIT

Podobnie jak w 2021 r., także w tym roku wypłacane pracownikom świadczenia pieniężne i rzeczowe oraz dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży są zwolnione z podatku dochodowego w wyższych kwotach niż w latach ubiegłych.

Można jeździć służbowym samochodem do domu

Jeśli gmina pozwoli wójtowi, aby garażował jej auto w okolicy swojego miejsca zamieszkania, bo tak jest bezpieczniej i praktyczniej, nie musi mu naliczać przychodu i potrącać podatku.

Finansowanie świadczeń pracownikom mobilnym bez PIT

Darmowe noclegi czy pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych przez pracowników mobilnych np. kosztów paliwa, opłat za autostrady czy opłat parkingowych, nie stanowią dla tych osób przychodu ze stosunku pracy, gdyż są spełnione w interesie pracodawcy.

Ryczałt za samochód według nowych zasad od Nowego Roku

Od 1 stycznia 2022 r. przy określaniu wysokości nieodpłatnego świadczenia za używanie służbowego auta do celów prywatnych, będzie stosowany inny wskaźnik. Zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę jego moc.

Pracownik zapłaci PIT od ryczałtu za używania prywatnego auta w pracy

Zwrot kosztów używania prywatnego auta na potrzeby pracodawcy to przychód ze stosunku pracy.

Czy od dodatku paliwowego dla pracownika trzeba naliczać składki ZUS?

Gotówkowa rekompensata wydatków poniesionych przez pracownika na dojazdy do pracy własnym samochodem nie jest przychodem zwolnionym z podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

Kiedy firma zaliczy w koszty świadczenie za urlop pracownika

Świadczenie dodatkowe za urlop pracownika zagranicznego może stanowić koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania.