Tag: Świadczenia Pozapłacowe

Powiązane

Płace

Wigilia w firmowych kosztach? Tak, ale bez samozatrudnionych

Fiskus pozwala rozliczać wydatki na świąteczne spotkania dla pracowników. Dla innych już nie.

Źródło sfinansowania świątecznych upominków ma znaczenie

W zależności od tego, czy bony, paczki bądź spotkania opłatkowe pracodawca opłacił ze środków obrotowych, czy z funduszu socjalnego, inne są zasady ich przyznawania oraz skutki podatkowo-składkowe.

Świąteczna paczka dla pracownika zwolniona z PIT do 2 tys. zł

Choć nie ma już epidemii koronawirusa, ciągle obowiązują korzystne zasady rozliczania świadczeń dla zatrudnionych.

Skutki podatkowe finansowania pracownikom biletów komunikacji miejskiej

Zdaniem fiskusa, wydatek na zakup biletów dla pracowników do i z ich stałego zamieszkania prowadzi do powstania po ich stronie nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu PIT.

Iwona Jaroszewska-Ignatowska: Psy i koty razem z nami do biur

Pracownicy mogą szybko zmienić pracodawcę, gdy ten wymaga, by pracowali w firmie, a nie z domu. Stąd pytania, co zrobić, by zachęcić ich do powrotu – mówi Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner w Kancelarii Raczkowski.

Rząd szykuje zmiany w kilometrówce. Stawki nie wzrosną tak samo

Rząd opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych aut, motocykli i motorowerów. Stawki kilometrówki wzrosną najbardziej w przypadku tych ostatnich.

Pożyczki dla sędziów i prokuratorów coraz mniej atrakcyjne

Pieniądze na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów mają być udzielane na preferencyjnych zasadach. W związku z tym, co dzieje się na rynku, już nie są. A rzecz dotyczy tysięcy prawników, którzy już otrzymali pieniądze albo właśnie je dostaną.

Mniej czasu na rozliczenie delegacji

Pracodawca, który nie należy do sfery budżetowej, może wprowadzić krótszy termin na rozliczenie się pracownika z kosztów podróży służbowej. Ale ten czas musi pozwalać realnie się z tego wywiązać.

Tylko bezpośrednia pomoc może być zwolniona z PIT

Pracownik przyjmujący do domu Ukraińców zapłaci podatek, jeśli pracodawca przyzna mu specjalną zapomogę.

Firma daje nocleg, więc jest przychód

Załoga zapłaci PIT od wartości udostępnionej kwatery.