Tag:

Świadczenia Pozapłacowe

Powiązane

Płace

Pierwsza interpretacja skarbówki w sprawie pracy zdalnej

Nie ma PIT od rekompensat za internet i prąd zużyty w czasie pracy w domu. Nawet jak wszyscy dostają tyle samo i nie przynoszą pracodawcy faktur potwierdzających wydatki.

Kontrterroryści dostaną podwyżki

Dodatek kontrterrorystyczny dla policjantów wyniesie nawet 2,5 tys. zł. Ma powstrzymać ich od odchodzenia ze służby.

Rezygnujesz z PPK? Dziś ostatni dzień na informację dla pracodawcy

Piątek 31 marca to ostatni dzień, w którym należy złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z wnoszenia od kwietnia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do programu są automatycznie co 4 lata zapisywani wszyscy pracownicy między 18 a 55. rokiem życia, także ci, którzy już wcześniej z PPK zrezygnowali.

Praca zdalna: ile pracodawca dołoży do rachunku za prąd

Około 30 groszy za godzinę i 2,4 złotych dziennie - tyle, według Grant Thornton, powinien kosztować pracodawców prąd używany przez zdalnych pracowników. W rozmowie z TVN24 Biznes Monika Smulewicz, partnerka w Grant Thornton dodaje, że tego typu świadczenie powinno być wypłacane proporcjonalnie do liczby dni pracy zdalnej.

Ryczałt na podróże ankietera do respondentów z PIT

Sfinansowane przez pracodawcę kwoty na dojazd do miejsca pracy, którym jest całe województwo, są opodatkowanym przychodem pracownika.

Wigilia w firmowych kosztach? Tak, ale bez samozatrudnionych

Fiskus pozwala rozliczać wydatki na świąteczne spotkania dla pracowników. Dla innych już nie.

Źródło sfinansowania świątecznych upominków ma znaczenie

W zależności od tego, czy bony, paczki bądź spotkania opłatkowe pracodawca opłacił ze środków obrotowych, czy z funduszu socjalnego, inne są zasady ich przyznawania oraz skutki podatkowo-składkowe.

Świąteczna paczka dla pracownika zwolniona z PIT do 2 tys. zł

Choć nie ma już epidemii koronawirusa, ciągle obowiązują korzystne zasady rozliczania świadczeń dla zatrudnionych.

Skutki podatkowe finansowania pracownikom biletów komunikacji miejskiej

Zdaniem fiskusa, wydatek na zakup biletów dla pracowników do i z ich stałego zamieszkania prowadzi do powstania po ich stronie nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu PIT.

Iwona Jaroszewska-Ignatowska: Psy i koty razem z nami do biur

Pracownicy mogą szybko zmienić pracodawcę, gdy ten wymaga, by pracowali w firmie, a nie z domu. Stąd pytania, co zrobić, by zachęcić ich do powrotu – mówi Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner w Kancelarii Raczkowski.