Tag: Świadczenia Pozapłacowe

Powiązane

Płace

Tylko bezpośrednia pomoc może być zwolniona z PIT

Pracownik przyjmujący do domu Ukraińców zapłaci podatek, jeśli pracodawca przyzna mu specjalną zapomogę.

Firma daje nocleg, więc jest przychód

Załoga zapłaci PIT od wartości udostępnionej kwatery.

Obiad pracowniczy można opłacić z funduszu socjalnego

Zakladowy fundusz świadczeń socjalnych może, pod pewnymi warunkami, stanowić źródło finansowania posiłków dla pracowników. Ich wartość jest w całości zwolniona ze składek ZUS, ale obowiązuje limit kwoty dofinansowania, która jest wolna od podatku PIT.

Zleceniobiorca zje i wypije na koszt firmy, a ta odliczy wydatek

Dobra wiadomość dla pracodawców: nie muszą już dzielić wydatków na poczęstunek fundowany załodze w zależności od tego, jaki typ umowy łączy ich z daną osobą.

Soki i owoce także dla samozatrudnionych

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na jedzenie fundowane zarówno osobom na etacie, jak i współpracownikom prowadzącym własne biznesy.

Skarbówki nie interesują wielkanocne prezenty

Przedsiębiorca nie musi naliczać VAT od świątecznych upominków dla pracowników.

Droższa jazda firmowym autem po godzinach

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczania przychodu u pracowników, którzy służbowe samochody wykorzystują również do celów prywatnych.

Służbowy telefon używany do celów prywatnych a pełne odliczenie kosztu

W razie braku możliwości jednoznacznego określenia kosztów przypadających na konkretnego pracownika z tytułu korzystania przez niego z telefonu służbowego w celach prywatnych w danym okresie rozliczeniowym, pracodawca będzie mógł w całości zaliczyć wydatki na abonament jako koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy o CIT.

Świadczenia socjalne nadal z wyższym limitem zwolnienia z PIT

Podobnie jak w 2021 r., także w tym roku wypłacane pracownikom świadczenia pieniężne i rzeczowe oraz dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży są zwolnione z podatku dochodowego w wyższych kwotach niż w latach ubiegłych.

Można jeździć służbowym samochodem do domu

Jeśli gmina pozwoli wójtowi, aby garażował jej auto w okolicy swojego miejsca zamieszkania, bo tak jest bezpieczniej i praktyczniej, nie musi mu naliczać przychodu i potrącać podatku.