Tag: Wynagrodzenia Chorobowe

Powiązane

Płace

Marek Kobylański: Ryby na zwolnieniu

Tym razem mamy rzadki przykład projektu ustawy, który jest zgodny z interesem zarówno przedsiębiorców, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Łatwiej będzie stracić zasiłek za pracę w czasie zwolnienia

Pracownicy i mikroprzedsiębiorcy na L4 powinni liczyć się ze skuteczniejszymi kontrolami ZUS.

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla pracowników lecznic, pomocy społecznej i straży pożarnej

Osoby pracujące w podmiotach leczniczych, ośrodkach pomocy społecznej i ochotnicy straży pożarnej, którzy przy wykonywaniu obowiązków mają styczność z koronawirusem, mogą liczyć na wyższe świadczenia za czas odosobnienia czy choroby.

ZUS przywraca 100 proc. zasiłku chorobowego dla pracowników lecznic i strażaków

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – mają prawo do 100 proc. zasiłku chorobowego, jeśli zachorują po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy.

Pracownik medyczny, który zakazi się Covid-19 w pracy, dostanie mniej niż mundurowy

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym, które zachorują albo zostaną odizolowane po tym, jak zetknęły się z Covid-19 w pracy, dostaną 80-proc. wynagrodzenie chorobowe. Na 100-proc. uposażenia od pierwszego dnia mogą natomiast liczyć mundurowi.

Koronawirus: medycy z niższym zasiłkiem za czas choroby lub izolacji

Zatrudnieni w placówce leczniczej, którzy zachorują albo zostaną odizolowani po zetknięciu się z Covid-19 w pracy, dostaną niższe świadczenia niż inni.

ZUS przelicza zasiłki. Możesz dostać więcej

Osoby, którym ZUS przyznał niższe zasiłki z tytułu choroby lub macierzyństwa, gdyż pracodawca obniżył im etat lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w związku z tarczą antykryzysową, mogą teraz wystąpić o ich przeliczenie.

Koronawirus: kwarantanna po przekroczeniu granicy z prawem do zasiłku

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku następuje w tej sytuacji na podstawie oświadczenia ubezpieczonego.

Koronawirus: RPO apeluje o wyższe zasiłki w służbie zdrowia

- Pracownicy służby zdrowia nie mają zapewnionych świadczeń socjalnych na odpowiednim poziomie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Są pieniądze z ZUS dla powracających z zagranicy

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - informuje ZUS.