Tag:

Wynagrodzenie Za Urlop Szkoleniowy

Powiązane

Płace

Urlop szkoleniowy – czym jest i komu przysługuje?

W przepisach kodeksu pracy wymieniono kilka rodzajów urlopów. Pracownicy najczęściej korzystają z urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, a niekiedy z bezpłatnych. Przepisy umożliwiają też jednak korzystanie z urlopów szkoleniowych.

Żołnierz niezawodowy pod szczególną ochroną w firmie

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jakie obowiązki ma pracodawca, gdy jego pracownik zostanie powołany do wojska. Każdorazowo będzie to zależało od tego, jaki rodzaj służby wojskowej pełni.

Nauka podjęta na własną rękę nie uprawnia do urlopu szkoleniowego

Jeśli pracownik nie podnosi kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy albo podnosi je bez zgody pracodawcy, nie może skorzystać z urlopu szkoleniowego na egzaminy.