Tag:

FGŚP

Powiązane

Płace

Pracownicy w kwestii świadczeń z FGŚP zdani na (nie) łaskę sądów

Roszczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można dochodzić skutecznie tylko wówczas, gdy odpowiedni organ potwierdzi niewypłacalność pracodawcy – uznał w środę SN.

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają obowiązek dokonywania wpłat na FGŚP. W przypadku ich niewypłacalności to z tych składek regulowane są należności względem pracowników. Wymaga to odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych.

Miała być pomoc w pandemii, ale fiskus naciąga przepisy

Wsparcie covidowe do pensji zatrudnionych w strefie specjalnej jest objęte zwolnieniem strefowym.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy a dofinansowanie z FGŚP

Pracodawca nie ma prawa do dofinansowania wynagrodzeń pracowników za trzy miesiące, jeśli już otrzymał na nich takie wsparcie. Nie ma znaczenia, że pobrał je za inne trzy miesiące.

Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: jak rozliczyć wsparcie z tarczy antykryzysowej

Pracodawcy, którzy w kryzysie związanym z COVID-19 otrzymali dofinansowanie do pensji pracowników, w najbliższym czasie muszą rozliczyć się z tej pomocy. Są jednak wątpliwości, jak to zrobić.

Koronawirus: dofinansowanie także do wynagrodzenia pracownika przebywającego na urlopie

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje również na osoby, które korzystają z urlopu wypoczynkowego w trakcie obowiązywania w firmie rozwiązań antykryzysowych.

Wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można ograniczyć czasowo

Krajowa ochrona roszczeń pracowników nie gwarantuje roszczeń z tytułu wynagrodzenia, jeżeli stosunek pracy ustał wcześniej niż trzy miesiące przed wpisem do rejestru handlowego orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec pracodawcy.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP w 2018 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku ponad 1200 zł comiesięcznych składek na ZUS.

Upadłość firmy pozwoli pracownikowi odzyskać część zaległego wynagrodzenia

Po ogłoszeniu upadłości firmy pracownik ma ograniczone możliwości otrzymania niewypłaconych mu świadczeń. Efektywność ochrony może poprawić nowelizacja przepisów, która jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów.

FGŚP: Brak pełnej wypłaty bez upadłości

Pracownicy porzuceni przez przedsiębiorcę dostaną tylko zaliczkę na poczet należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.