Tag: Potrącenia

Powiązane

Płace

Za brak potrąceń komornik może ukarać członka zarządu

Spółka nie powinna płacić z własnych środków grzywny, którą organ egzekucyjny nałożył na jej pracownika. Takie działanie stanowi wykroczenie zagrożone przepadkiem zapłaconej kwoty. Można jednak zabiegać o uchylenie wymierzonej sankcji.

Od marca wyższe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Wraz z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych przeliczono także wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, których nie można zabrać na poczet długu.

Kwota wolna od potrąceń ma być mniejsza

Kwota wolna od potrąceń miałaby być obniżona do 85 proc. minimalnego wynagrodzenia. Poprawić się ma aktualnie niska, skuteczność egzekucji sądowej i administracyjnej.

Kwota wolna od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego od marca 2021 roku

Od 1 marca 2021 r. wzrosły kwoty wolne od potrąceń dokonywanych ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Dotychczasowe stawki zostały podniesione o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent.

Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku

Kwota wolna od potrąceń zmienia się w zależności od wymiaru etatu pracownika, wysokości przysługujących mu kosztów uzyskania przychodu, uczestnictwa w PPK, a także prawa do „zerowego PIT". Znaczenie może mieć również sytuacja materialna związana z epidemią.

Zatrudnianie „alimenciarzy” na czarno wciąż słabo karane

Ryzyko, że pracodawca poniesie nową sankcję za pomaganie dłużnikowi alimentacyjnemu w ukrywaniu dochodów, jest niewielkie. Przynajmniej do lipca 2021 r., kiedy ma zacząć działać Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Alimenty: nowe kary dla pracodawców za ukrywanie zarobków pracowników

Obowiązujące od 1 grudnia br. przepisy przewidują karanie pracodawcy, który wspiera pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi poprzez zatrudnianie ich „na czarno" lub wypłacanie im wynagrodzeń „pod stołem".

Pracownik musi wiedzieć, jak wysokie może być potrącenie

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że wyrażana przez pracownika zgoda na potrącenie należności z jego wynagrodzenia nie może mieć charakteru zgody blankietowej.

Bez jasnych zasad pracodawca pensji nie zmniejszy - wyrok NSA o potrąceniu kosztów prywatnego użytku służbowego auta

Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia kosztów używania auta służbowego do celów prywatnych nie może być blankietowa. Ma się odnosić do konkretnej, znanej już należności oraz do określonej kwoty.

Szef odpowie za bezprawne potrącenie z pensji

Pracodawcy, który rozlicza straty spowodowane przez pracownika zabierając mu wynagrodzenie bez uzyskania na to pisemnej zgody, grożą konsekwencje karne.