Tag:

Wynagrodzenia za Przestój/Przerwa w Pracy

Powiązane

Płace

O liczbie przerw decyduje faktyczny czas pracy

To, że pracownikowi zlecono nadgodziny w ostatniej chwili, czego nie dało się wcześniej przewidzieć, nie zwalnia pracodawcy z udzielenia podwładnemu dodatkowej przerwy.

Więcej przerw w pracy bez wpływu na wynagrodzenie

Pracownik, który w danym dniu ma pracować dłużej niż dziewięć godzin, po ostatnich zmianach w kodeksie pracy nabył prawo do większej liczby przerw, które wlicza się do czasu pracy.

Awaryjny plan na wypadek blackoutu

Gdy z powodu braku prądu pracownik nie może wykonywać obowiązków, szef ma prawo przesunąć go do innych. Pod pewnymi warunkami może też zmieniać grafiki.

Przymusowy urlop przez awarię tylko wyjątkowo

Nawet w czasie przestoju w działaniu firmy pracodawca nie może narzucić terminu urlopu wypoczynkowego pracownikom, poza dwoma odstępstwami.

Kiedy dyżur w domu jest czasem pracy - ważny wyrok unijnego Trybunału w Luksemburgu

Okres dyżuru poza zakładem pracy zalicza się w całości do czasu pracy tylko wtedy, gdy związane z dyżurem ograniczenia bardzo znacząco wpływają na możliwość zarządzania przez pracownika czasem wolnym od obowiązków służbowych - uznał Trybunał UE w dwóch wyrokach wydanych w składzie wielkiej izby.

Czy zatrudniony na zlecenie ma szansę na kolejne postojowe z ZUS?

Czy zatrudniony na umowę zlecenie może kolejny raz otrzymać świadczenie postojowe (raz już miał wypłacane przez 3 miesiące od kwietnia 2020 r.) i w jakiej wysokości?

Postojowe należy się też samozatrudnionemu - wyrok

ZUS wypłaci postojowe osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Z powodu pandemii nie zarobiła na szkoleniach.

Tarcza antykryzysowa: dla kogo świadczenie postojowe i w jakiej wysokości?

- Prowadzę hotel, czy w związku z ograniczeniami w jego działaniu spowodowanymi epidemią mogę wysłać pracowników na postojowe i w jakiej wysokości należy im się wynagrodzenie za ten czas?

Czy ZUS może odmówić przedsiębiorcy wypłaty postojowego

Nie można odmówić pomocy przedsiębiorcom, którzy nie osiągali przychodów, gdy wiosną wstrzymano ich działalność – orzekł sąd.

Zleceniobiorca sam złoży wniosek o postojowe

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.