Tag: Wynagrodzenia za Przestój/Przerwa w Pracy

Powiązane

Płace

Kiedy dyżur w domu jest czasem pracy - ważny wyrok unijnego Trybunału w Luksemburgu

Okres dyżuru poza zakładem pracy zalicza się w całości do czasu pracy tylko wtedy, gdy związane z dyżurem ograniczenia bardzo znacząco wpływają na możliwość zarządzania przez pracownika czasem wolnym od obowiązków służbowych - uznał Trybunał UE w dwóch wyrokach wydanych w składzie wielkiej izby.

Czy zatrudniony na zlecenie ma szansę na kolejne postojowe z ZUS?

Czy zatrudniony na umowę zlecenie może kolejny raz otrzymać świadczenie postojowe (raz już miał wypłacane przez 3 miesiące od kwietnia 2020 r.) i w jakiej wysokości?

Postojowe należy się też samozatrudnionemu - wyrok

ZUS wypłaci postojowe osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Z powodu pandemii nie zarobiła na szkoleniach.

Tarcza antykryzysowa: dla kogo świadczenie postojowe i w jakiej wysokości?

- Prowadzę hotel, czy w związku z ograniczeniami w jego działaniu spowodowanymi epidemią mogę wysłać pracowników na postojowe i w jakiej wysokości należy im się wynagrodzenie za ten czas?

Czy ZUS może odmówić przedsiębiorcy wypłaty postojowego

Nie można odmówić pomocy przedsiębiorcom, którzy nie osiągali przychodów, gdy wiosną wstrzymano ich działalność – orzekł sąd.

Zleceniobiorca sam złoży wniosek o postojowe

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.

Tarcza antykryzysowe 4.0: postojowe na umowie cywilnoprawnej niezależne od decyzji pracodawcy

Zatrudnieni na umowy o dzieło lub zlecenia mogą samodzielnie wystąpić o należne im pieniądze do ZUS. Nie unikną jednak rozmowy z przełożonym.

Tarcza 4.0: zleceniobiorca sam wystąpi o świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy nie chcą potwierdzać osobom zatrudnionym na kontraktach utraty przychodów spowodowanej przez kryzys. Po zmianach przepisów taka osoba wystąpi o wypłatę do ZUS samodzielnie.

Wynagrodzenie w czasie pandemii: różne formy przestoju, ta sama definicja

Kwestia pensji za przestój ekonomiczny wzbudza wątpliwości. To, czego nie wyjaśnił ustawodawca, stara się rozjaśnić praktyka i ministerialne interpretacje. Każda interpretacja może jednak oznaczać inną kwotę należną pracownikom.

Firmy zaniżają przychody, żeby dostać postojowe. Będą kontrole

Niektórzy przedsiębiorcy sztucznie zaniżają przychody, żeby dostać wsparcie. Sporo ryzykują.