Tag: Wynagrodzenia

Powiązane

Płace

Trwa spór o urzędnicze wynagrodzenia i nadgodziny

Choć Ministerstwo Finansów zapewnia, że podwyższy wynagrodzenia skarbowców, to ta obietnica nie rozwiąże wszystkich ich problemów.

Grzegorz Siemionczyk: Dochód gwarantowany? Gwarantowana strata czasu

Polska to nie jest dobre laboratorium dla takiego eksperymentu. Nasz rynek pracy jest rozgrzany do czerwoności, więc wyzwania, przed którymi chronić ma dochód gwarantowany, wydają się u nas odległe.

Akcjonariusze JPMorgan odrzucili specjalną, pokaźną premię dla prezesa

Tylko 31 procent akcjonariuszy zagłosowało za przyznaniem prezesowi JPMorgan Chase & Co specjalnej premii w wysokości 52,6 miliona dolarów za zeszły rok. Premia miała zachęcić dyrektora generalnego Jamiego Dimona do pozostania za stanowisku przez co najmniej pięć kolejnych lat.

Związkowcy chcą dwóch podwyżek minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

W odpowiedzi na galopująca inflację strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyła do Ministerstwa Finansów propozycję wynagrodzeń, która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 roku.

Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy

Jeżeli bezprawnie zwolniony pracownik nie wyrazi woli powrotu do pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego go na etat, nie ma prawa do poborów za czas pozostawania bez zatrudnienia.

Pensja za czas zwolnienia z obowiązków liczona jak za urlop

Zwalniając pracownika ze świadczenia zadań w okresie wypowiedzenia, pracodawca musi mu wypłacać wynagrodzenie obliczone na zasadach pensji za czas wypoczynku.

Urzędnik pracuje na zmywaku, bo musi

Pracownicy administracji skarbowej piszą wnioski o podjęcie dodatkowego zatrudnienia. To kolejny objaw niepokojów na tle płacowym w KAS.

Jak wypłacać wynagrodzenie uchodźcom z Ukrainy?

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zatrudnienie w polskich firmach znalazło już ponad 100 tys. obywateli Ukrainy, którzy skorzystali z uproszczonych procedur związanych z legalizacją ich pobytu i pracy. Są to głównie kobiety.

Prawo do otrzymania odprawy nie jest bezwzględne

Po wypłaceniu odprawy osobie zwolnionej z przyczyn niedotyczących pracownika może się okazać, że świadczenie nie było należne. W takim przypadku powstaje obowiązek jego zwrotu.

Chude portfele polskich studentów. Co drugi zarabia poniżej 3 tys. zł na rękę

Pomimo inflacji i rosnących w dwucyfrowym tempie płac w sektorze przedsiębiorstw co drugi żak zarabia poniżej 3 tys. zł netto miesięcznie, a średnią obniżają zarobki kobiet.