Wzrost płac w IT hamuje na fali spowolnienia w branży

Wraz ze spadkiem liczby ofert pracy skończyło się też płacowe eldorado w spółkach technologicznych, które mogą odczuć szczególnie programiści.

Minister Marlena Maląg: płaca minimalna wzrośnie w 2024 roku dwa razy

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie powyżej 4,2 tys. zł; w związku z wysoką inflacją, tak jak w tym roku, będzie ono ustalone w dwóch terminach - od 1 stycznia i od 1 lipca – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W kryzysie inflacji chęci rozwoju przegrywają z wyższą pensją

Rosnące koszty życia sprawiły, że dla pracowników w Polsce i na świecie najważniejsza jest teraz wysokość wynagrodzenia.

Tak firmy chcą wyrównać wzrost kosztów życia pracowników

Większość dużych pracodawców podejmuje działania, by choćby częściowo wyrównać wzrost kosztów życia pracowników. Tegoroczne podwyżki wynagrodzeń częściej będą powiązane z inflacją.

Gdzie płace rosną najszybciej? Nie w dużych firmach

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększyło się w I kwartale o 14,3 proc. rok do roku, bardziej niż w sektorze przedsiębiorstw. Pomijając równie udany dla pracowników III kwartał ub.r., to największy skok płac od I kwartału 2000 r.

Porozumienie w Hiszpanii o podwyżkach zarobków

Hiszpańscy pracodawcy i związki zawodowe osiągnęły porozumienie o podwyżce zarobków o 4 proc. w tym roku oraz o 3 proc. w 2024 i 2025 r., co zrównoważy większe koszty utrzymania. W razie bardzo wysokiej inflacji przewidziano dodatkowe podwyżki o 1 proc. Porozumienie dotyczy wszystkich zatrudnionych na podstawienie układów zbiorowych pracy

Ile tak naprawdę zarabiają Polacy. Raczej nie średnią krajową

Zapewne tylko kilkanaście procent pracowników zarabia tyle, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie podawane co miesiąc przez GUS. Około 70 proc. z nas ma pensję niższą od przeciętnej.

Ile dochodu firmy trafia do pracowników

Udział płac w wartości dodanej w Polsce nie spada. Od dekady utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie i wynosi 57 proc. – wynika z najnowszego badania ekonomistów z ośrodka badawczego GRAPE.

Pracownikom łatwiej o jawność płac niż pracodawcom

Co drugi z pracujących Polaków nie ma oporów w ujawnianiu wysokości swojego wynagrodzenia. Większa otwartość, którą wkrótce wymusi unijna dyrektywa, będzie jednak trudnym wyzwaniem dla wielu firm.

Eksperci: w 2024 roku nastąpi skokowy wzrost płacy minimalnej

Federacja Przedsiębiorców Polskich szacuje, że najniższe wynagrodzenie w przyszłym roku może wynosić 4254 zł, czyli o ponad 40 proc. więcej niż w 2022 r. To efekt „podwójnej” rekompensaty inflacji.

Szczodry nowy układ zbiorowy w Niemczech może utrudnić walkę z inflacją

Bardzo dobre warunki nowego układu zbiorowego pracy wynegocjowane przez pracowników sektora publicznego w Niemczech mogą skomplikować walkę z inflacją w strefie euro.

Pracownicy częściej szukają lepiej płatnej posady

56 proc. pracujących Polaków przymierza się do zmiany pracodawcy, przy czym 11 proc. aktywnie go szuka.

Rosną finansowe oczekiwania studentów

Już ponad siedmiu na stu młodych ludzi, którzy łączą pracę ze studiami, zarabia ponad 7 tys. zł na rękę. To ponadpięciokrotnie większa grupa niż rok wcześniej.

Polacy szukają sposobów na większe dochody

Prawie ośmiu na dziesięciu polskich pracowników odczuło skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej, w tym silny wzrost kosztów utrzymania. Chcąc temu zaradzić, częściej szukają dodatkowej pracy.

Brytyjska poczta przeprasza za primaaprilisowy żart. Podwyżek jednak nie będzie

Royal Mail przeprasza za żart primaaprilisowy, w którym obiecała podwyżki płac dla pracowników. Plakat z takim komunikatem został wywieszony 1 kwietnia w biurze poczty w Gloucester North - informuje SkyNews.

Studenci i absolwenci szturmują w tym roku płatne praktyki i staże

Dobre programy letnich praktyk studenckich, które łączą się zwykle z atrakcyjnym wynagrodzeniem, notują rekordowy napływ kandydatów. Wzrost kosztów życia sprawił, że młodzi ludzi chcą zdobywać zawodowe doświadczenie i zarabiać.

Spowolnienie nie osłabiło siły przetargowej pracowników

Pogorszenie koniunktury w gospodarce, wyraźnie widoczne w przemyśle, nie stłumiło jak dotąd presji na wzrost płac.

Wzrost wynagrodzeń w Polsce przebił oczekiwania ekonomistów. Nowe dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 13,6 proc. rok do roku, drugi miesiąc z rzędu wyraźnie przebijając oczekiwania ekonomistów. Wzrost płac jest szybszy niż w ub.r., choć gospodarka hamuje, przyczyniając się do spadku zatrudnienia.