Tag:

Dodatki/Premie/Nagrody

Powiązane

Płace

Podniesienie premii też może wymagać wypowiedzenia

Gdy zmiana dotycząca składnika wynagrodzenia polega na zwiększeniu warunków do spełnienia, do jej wprowadzenia konieczne jest wypowiedzenie lub porozumienie. Nawet gdy ten składnik ma być wyższy.

Rada pedagogiczna nie ma głosu w sprawie nagród

Dyrektor szkoły decyduje samodzielnie o przyznaniu przez siebie nagrody nauczycielowi.

Dodatek funkcyjny w regulaminie

RIO wykazała naruszenie prawa w trakcie kontroli – brak określenia w regulaminie wynagradzania zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Wójt gminy przyznawał to świadczenie wg uznania dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych. Czy jest to błąd, czy RIO ma rację – pyta radna.

Premia pieniężna z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów

Kwoty premii wpływają na podstawę opodatkowania dokonanych przez podatników dostaw towarów w wybranych okresach rozliczeniowych. W wielu przypadkach generuje to konieczności skorygowania jednorazowo dużej liczby faktur. Istotnym z punktu widzenia podatników narzędziem, które upraszcza dokonywanie takiego rozliczenia jest tzw. zbiorcza faktura VAT korygująca.

Dla kogo dodatek funkcyjny

RIO wykazała naruszenie prawa w trakcie kontroli – brak określenia w regulaminie wynagradzania – zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Wójt przyznawał to świadczenie wg uznania dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych kierując się tym, że jest ich przełożonym. Czy jest to błąd ? Czy RIO ma rację – pyta radny

Dodatek za rozłąkę bez składek ZUS

Rekompensaty dla pracownika za zmniejszenie kontaktu z najbliższymi z powodu zadań służbowych nie wlicza się do podstawy wymiaru składek.

Nagrody prezesa NBP Adama Glapińskiego przyznane według luźnych reguł

Nagrody, które prezes NBP przyznawał sobie i zastępcom, miały podstawę w specjalnie skrojonej pod niego ustawie.

Dodatek sanitarny dla kierowców międzynarodowych bez składek i podatku

Skutkiem usankcjonowania dodatku sanitarnego, który może przyznawać miedzynarodowym kierowcom firma transportowa, jest wyłączenie tego składnika wynagrodzenia z podstawy opodatkowania PIT i oskładkowania ZUS.

Nagroda im. Edwarda Wende dla sędziego Juszczyszyna

Paweł Juszczyszyn z Sądu Rejonowego w Olsztynie jest tegorocznym laureatem Nagrody im. Edwarda Wende. Wyróżnienie odebrała inicjatywa Tour de Konstytucja.