Tag: Dodatki/Premie/Nagrody

Powiązane

Płace

Praca w nocy możliwa nawet kilka tygodni z rzędu

Przepisy nie ograniczają ilości pracy w porze nocnej. Trzeba jednak zachować odpoczynki i planować pracę zgodnie ze stosowanymi rozkładami czasu pracy.

Za opór w noszeniu maseczki szef obniży premię

Premia uznaniowa może służyć jako skuteczny system nagród i kar za stosowanie się do obowiązku zasłaniania nosa i ust w firmie. Premia regulaminowa nie daje tyle swobody.

Czy nieobecność spowodowana urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim może pozbawić trzynastej pensji

Warunek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy, aby nabyć prawo do wynagrodzenia rocznego, nie obowiązuje m.in., gdy nieobecność pracownika wynikała z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Nie tylko „trzynastka” w dodatkowym raporcie rozliczeniowym ZUS RPA

Pracodawca, który w tym roku wypłaci zatrudnionym oskładkowane przychody za 2020 r., powinien je wykazać w dodatkowym raporcie rozliczeniowym. Ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy trzeba złożyć ten dokument.

Kara porządkowa dla pracownika to nietrafiony reduktor premii

Regulując zasady obniżania składnika wynagrodzenia za niesubordynację, należy określić zachowania lub zaniechania, które będą tym skutkować. Powiązanie jego wysokości z faktem nałożenia upomnienia czy nagany to zły pomysł.

Czy rekompensatę za nadgodziny można wypłacić w formie premii uznaniowej

Pracodawca, który za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca rekompensatę w formie premii uznaniowej, ryzykuje, że zostanie to uznane za brak rozliczenia lub podwyżkę płacy zasadniczej.

Koronawirus: Zmiany w dodatku covidowym dla medyków

Od 1 listopada 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie (w formie dodatkowego świadczenia pieniężnego) w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagności laboratoryjni. Ponadto wysokość dodatku została podwojona.

Koronawirus: pandemia a obowiązek wypłacenia pracownikowi premii

Aby pracodawca mógł zawiesić wypłatę premii regulaminowej, musi zawrzeć porozumienie w tej sprawie ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników lub z samymi zainteresowanymi.

Napiwki to wynagrodzenie za pracę o charakterze premiowym - wyrok Sądu Najwyższego

Jeżeli część otrzymywanej przez pracownika wypłaty ma swoje źródło w zorganizowanym i zobiektywizowanym systemie podziału funduszu tworzonego przez pracodawcę z gromadzonych napiwków pozostawianych przez klientów, będąc istotnym źródłem odpłatności pracy tego pracownika, stanowi ona składnik wynagrodzenie za pracę o charakterze premiowym.

Wyłączenie emerytów z nagród to dyskryminacja

Zawarcie przez pracodawcę umowy z organizacją związkową wykluczającej emerytów i rencistów z grupy osób, którym należy się nagroda jubileuszowa w razie utraty pracy, stanowi dyskryminację pośrednią.