Tag:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Powiązane

Organizacje

TSUE oceni, czy jest pole do kompromisu ws. testowania polskich sędziów

Sąd Najwyższy uważa, że prawidłowa wykładnia przepisów może usunąć spory o testowania sędziów.

TSUE: klient nie musi płacić fachowcowi, gdy zabraknie jednej ważnej informacji

W przypadku nieudzielenia informacji o prawie do odstąpienia od umowy, konsument nie musi płacić za wykonaną już usługę, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Tak orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Krzemień, Miąskiewicz: Odszkodowania za naruszenia prawa UE

Kraje Unii odpowiadają za swoje uchybienia i muszą umożliwić dochodzenie roszczeń.

TSUE: nagła śmierć pilota nie zwalnia z odszkodowania za odwołany lot

Odwołanie lotu z powodu niespodziewanej śmierci drugiego pilota nie zwalnia przedsiębiorstwa lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Urlop zablokowany przez szefa nie ulega przedawnieniu

Jeżeli pracodawca nie informuje pracownika o jego zaległych dniach wypoczynku i nie wzywa go do ich wykorzystania, urlop nie przedawnia się po upływie trzech lat.

Posłowie za przyjęciem Konwencji Stambulskiej przez Unię Europejską

Europosłowie wyrazili się za ratyfikacją Konwencji Stambulskiej, która została opracowana przez Radę Europy i przedstawiona do przystąpienia już w 2011 roku. Unia Europejska od tego czasu nie była w stanie do niej przystąpić ze względu na część państw członkowskich.

Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za kapitał już za miesiąc

Na 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości UE wyznaczył termin ogłoszenia wyroku dotyczącego najważniejszej obecnie spornej kwestii w sprawach frankowych mianowicie wynagrodzenia za korzystania z kapitału.

TSUE o RODO: nawet nieistotną szkodę trzeba naprawić

Samo naruszenie RODO nie daje prawa do odszkodowania, ale szkoda niemajątkowa musi zostać naprawiona niezależnie od jej wagi . Odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do „istotnych szkód”.

Szejna: Solidarna Polska staje się Suwerenna? Walka o antyunijny elektorat

Jesteśmy jedynym krajem, co do którego została wszczęta pełna procedura badania praworządności - mówił Andrzej Szejna, poseł Lewicy, w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską, pytany o przebieg ostatniego posiedzenia Rady Europy.

Zbrodnia honorowa i przymusowe małżeństwo mogą uzasadniać azyl w UE

Zagrożenie zbrodnią honorową, przymusowym małżeństwem i przemocą domową - to warunki, w jakich obywatelka państwa spoza UE powinna korzystać z ochrony międzynarodowej. Takie stanowisko przedstawi TSUE rzecznik generalny Jean Richard de la Tour.