Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Powiązane

Organizacje

Wiceminister sprawiedliwości: UE pod niemiecką hegemonią. To realizacja IV Rzeszy

- Nie mamy już do czynienia z Europą ojczyzn - ocenił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jego zdaniem celem niemieckich polityków jest „kontynent pod niemiecką hegemonią”. - To realizacja IV Rzeszy - stwierdził.

Polska nie dostała pieniędzy z Funduszu Odbudowy, zagrożone kolejne transfery

Po blokadzie środków na odbudowę zagrożone są pieniądze z europejskiego budżetu. Polska może zapłacić za upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości.

Facebook może być pozwany przez grupy konsumentów - ważna opinia z TSUE

Stowarzyszenia konsumentów mogą pozywać Facebooka za naruszenie prywatności - taką opinię wydał rzecznik generalny unijnego Trybunału Sprawiedliwości w niemieckiej sprawie dotyczącej gier online, która może utorować drogę do podobnych działań w całej UE.

Kamil Zaradkiewicz: Nie jest za późno, by zapobiec chaosowi w sądach

W sporach prawnych nie można tracić z pola widzenia dobra obywateli i tego, że władza sądzenia nie polega na uprawianiu polityki – mówi dr hab. Kamil Zaradkiewicz, sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Szkolenie po godzinach pracy wydłuży odpoczynek

Godziny, jakie pracownik spędzi na kursie, na który wysłał go pracodawca, stanowią czas pracy. Przynajmniej z perspektywy ustalania okresów obowiązkowego odpoczynku.

TSUE: nie można podważać prawa sądów do zadawania pytań TSUE

Węgierskie przepisy umożliwiające podważenie uprawnień sądu krajowego do zadawania pytań Trybunałowi Sprawiedliwości są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej - orzekł dziś unijny Trybunał w Luksemburgu. Podkreślił też, że zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii, sąd krajowy powinien odstąpić od stosowania wszelkiej krajowej praktyki orzeczniczej, która narusza jego uprawnienie do zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości.

TSUE orzekł korzystnie dla frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek jednoznacznie, że postanowienia dotyczące indeksacji zamieszczone w umowie kredytu muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty aby na jej podstawie konsument mógł samodzielnie określić kurs waluty obowiązujący danego dnia. A art. 65 kodeksu cywilnego nie może służyć do "naprawiania" nieuczciwego postanowienia.

Węgry przegrały przed TSUE ws. uchodźców i wniosków o azyl

TSUE orzekł we wtorek, że Węgry nie wywiązały się z wynikających z unijnego prawa zobowiązań wprowadzając przepisy, które uniemożliwiały składanie uchodźcom wniosku o azyl na terytorium Węgier, jeśli dotarli oni do tego kraju z terytorium państwa trzeciego, uznawanego za bezpieczne.

Skrzydło, Kappes: Czy to jeszcze możliwe

Jeśli realizacja oczekiwań Komisji Europejskiej oznacza powrót do stanu sprzed 2017 r., byłoby to równoznaczne z klęską obozu władzy.

TSUE: delegowanie sędziów w Polsce niezgodne z prawem UE

Obowiązujący w Polsce system delegowania sędziów do wyższej instancji i odwoływania ich z delegacji w każdym czasie i bez uzasadnienia przez ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego w jednej osobie, jest niezgodny z obowiązującym w UE wymogiem niezawisłości sędziowskiej - orzekł we wtorek unijny Trybunał Sprawiedliwości.