Ministerstwo wydało ważny komunikat. Chodzi o studia online

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało ważny komunikat w sprawie możliwości oferowania potencjalnym studentom kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Publikacja: 11.05.2024 18:16

Program studiów online często niczym się nie różni od tego, który przygotowano na studiach stacjonar

Program studiów online często niczym się nie różni od tego, który przygotowano na studiach stacjonarnych

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

To odpowiedź na kierowane do MNiSW pytania w sprawie możliwości prowadzenia studiów wyłącznie online kształcenia na odległość.

"Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanej dalej dalej „pswn”, oraz aktów wykonawczych, wskazują na możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) wyłącznie w ograniczonym zakresie" - przypomina resort.

Zgodnie z art. 67 ust. 4 pswn, jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.

Jednak kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich nie może odbywać się w  100% online, czyli w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oferty  informujące o możliwości prowadzenia studiów 100% online są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa — podkreśla ministerstwo. 

Czytaj więcej

Studia w trybie online nie powodują obowiązku składkowego

Ile może zajmować kształcenie studentów online 

Szczegółowe informacje o dopuszczalnym wymiarze kształcenia na odległość zawiera rozdział 5 rozporządzenia MNiSW z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2787). Zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie studiów liczba punktów ECTS (60 punktów ECTS to odpowiednik pełnego roku studiów), jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:

 1. 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku studiów o profilu praktycznym,
 2. 75% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.

Jednocześnie zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie studiów, zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:

 1. nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;
 2. dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
 3. zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
 4. studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;
 5. weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce;
 6. studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach.

„W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo” - zaznacza MNiSW.

To reguły ogólne. A są jeszcze kierunki, które mają jeszcze bardziej ograniczone kształcenie online.

Przyszli lekarze i nauczyciele nie posiedzą długo przed laptopem

W przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów wymienionych w art. 68 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla których określono standardy kształcenia, obowiązują dodatkowe wymagania w zakresie zajęć online. Chodzi m.in. o zawody związane z opieką zdrowotną i edukacją. W ich przypadku liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:

 • nauczyciel (praktyki zawodowe nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość):
  • nauczyciel przedmiotu, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel prowadzący zajęcia i nauczyciel psycholog – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów (z wyłączeniem zajęć z przygotowania merytorycznego do nauczania pierwszego/kolejnego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych/kolejnych zajęć oraz zajęć z podyplomowego przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć),
  • nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów,
  • nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel logopeda i nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • lekarz – 20% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • lekarz dentysta – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • farmaceuta – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • pielęgniarka – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów (z wyłączeniem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych);
 • położna – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów (z wyłączeniem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych);
 • diagnosta laboratoryjny – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • fizjoterapeuta – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • ratownik medyczny – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • lekarz weterynarii – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • architekt – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

 

To odpowiedź na kierowane do MNiSW pytania w sprawie możliwości prowadzenia studiów wyłącznie online kształcenia na odległość.

"Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanej dalej dalej „pswn”, oraz aktów wykonawczych, wskazują na możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) wyłącznie w ograniczonym zakresie" - przypomina resort.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie