W parlamencie w czwartek zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Na ostatniej prostej Sejm poparł ważne poprawki do przewidzianego w niej wsparcia w zakresie gazu.

Chodzi o maksymalną cenę gazu dla przedsiębiorców, których główna działalność polega na wypieku pieczywa lub których większość przychodu generowana jest z jego wypieku. Senat zwrócił uwagę, że ze wsparcia w przegłosowanym przez Sejm kształcie nie będzie mogła skorzystać część spółdzielni, bo to ona jest przedsiębiorcą.

Czytaj więcej

Małe piekarnie nie wytrzymują wzrostu cen gazu. Będzie mnóstwo upadłości

Zaproponował, aby z pomocy mogły skorzystać też spółdzielnie, w których działalność piekarnicza nie jest główną działalnością, oraz te, których przychód ze sprzedaży wyprodukowanych przez nie: pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, nie spełniał wcześniejszego wymogu wprowadzanego nowelizacją. Sejm przyjął też poprawki dotyczące zwiększenia limitu wydatków oraz raportowania.

Etap legislacyjny: ustawa trafi do podpisu prezydenta