fbTrack

Surowce i Chemia

Katowice: Waldemar Pawlak z prezesami spółek węglowych

Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki spotkał się dziś w Katowicach z prezesami spółek węglowych. Rozmowy poświęcone były inwestycjom w górnictwie węgla kamiennego
Jak poinformował dziennikarzy wicepremier Waldemar Pawlak, na spotkaniu omówione zostały szczegóły programu „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego”.
Program został na wniosek polskiego rządu zaakceptowany przez Komisję Europejską – dzięki temu przedsiębiorstwa górnicze mogą się w tym roku ubiegać o dotacje na łączną kwotę 400 mln złotych (wnioski w resorcie gospodarki przyjmowane są do 6 września). Pomoc na sfinansowanie inwestycji początkowych przyznawana będzie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W jej ramach Państwo będzie mogło współfinansować inwestycje rozpoczęte po 1 stycznia 2010 r., związane z udostępnieniem złóż z nowych poziomów wydobywczych lub rozbudową poziomów już istniejących, budową lub modernizacją szybów wydobywczych i wentylacyjnych, zakupem lub modernizacją maszyn i urządzeń górniczych niezbędnych w procesie eksploatacji, budową lub modernizacją zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, budową centralnych lub lokalnych klimatyzacji.
Jak zaznaczył podczas briefingu wicepremier Waldemar Pawlak, wyniki spółek górniczych pomimo kryzysu są dobre (po pierwszym półroczu. Po pierwszym półroczu śląskie kopalnie węgla kamiennego (dane resortu nie obejmują wyników Bogdanki, która opublikuje je 31 sierpnia oraz prywatnego Siltechu) miały 166 mln zł zysku podczas gdy w analogicznym okresie 2009 r. odnotowały 153 mln zł straty netto.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL