Aleksandra Fandrejewska

Aleksandra Fandrejewska

od lat dziennikarka ekonomiczna, pisze o finansach publicznych, rynku pracy, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Politolog po studiach na UAM w Poznaniu, wolnorynkowiec, matka dwóch mądrych i dorosłych córek, ucze się mieszkać na wsi podkarpackiej

Prezes WiseEuropa: Samorządy są za mało samorządne, bo nie mają własnych podatków

Dlaczego o tym, co się dzieje w szkole w Łańcucie czy na uczelni we Wrocławiu, ma decydować minister z Warszawy – pyta Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa. Uważa, że decentralizacja finansów publicznych sprzyjałaby ich racjonalizacji.

Zatrudnienie mniejsze w wielu branżach

W kilkunastu działach gospodarki zatrudnienie jest niższe niż rok temu. Za wysoki wzrost płac w lutym odpowiada skokowe podniesienie wynagrodzeń w zaledwie kilku branżach.

Rząd pożycza 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej na wypłatę 13. emerytury

Choć nie ma tego w planie finansowym Funduszu Rezerwy Demograficznej na ten rok to jednak rząd zdecydował się pożyczyć 5 mld zł na wypłatę świadczenia rocznego dla emerytów i rencistów – czyli na 13 emerytury.

Gdzie umowy o dzieło są najbardziej popularne

Umowy o dzieło najczęściej dotyczą usług. Najwięcej zawarto w tych województwach, w których istnieją wielkie miasta. W nich przeciętnie infrastruktura usługowa jest wyższa niż w innych. Ten typ umowy przestał być sposobem na ominięcie płacenia składek ubezpieczeniowych.

"Wielkie miasta jak odkurzacz". Wciąż są powiaty z bezrobociem ponad 20 proc.

Mimo niskiego poziomu bezrobocia w kraju są miejsca, gdzie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy stanowią jedną piątą wszystkich aktywnych zawodowo dorosłych.

Powrót polskich mam do pracy jest bardzo trudny

Nie wszystkim kobietom udaje się powrócić do pracy po opiece nad małymi dziećmi. Barierą są obawy pracodawców odnośnie do efektywności matek i sztywne godziny pracy żłobków i przedszkoli.

Polkom trudno wrócić do pracy po przerwie na dziecko. Poznaliśmy przyczyny

Co piąta niepracująca mama siedmio- czy dziewięciolatka nie może znaleźć odpowiedniej pracy.

Prof. Irena Kotowska: Skuteczna polityka rodzinna nie da szybkich zysków politycznych

Polityka społeczna odzwierciedla perspektywę władzy, a nie realne potrzeby – uważa prof. Irena Kotowska, ekonomistka z SGH. Dobrze funkcjonujące usługi publiczne zwiększają poczucie bezpieczeństwa rodzin.

Aleksandra Fandrejewska: Przerzucanie się problemami

Politycy są w trudnej sytuacji: z wieku emerytalnego uczynili kategorię polityczną, a nie ekonomiczną. Traktują go więc jak gorący kartofel wyjęty z paleniska – parzy.

Płace teoretycznie wysokie, ale i tak uciekła im inflacja

Choć płace w największych miastach w Polsce wzrosły w ciągu roku średnio o kilkaset złotych, to w większości straciły na realnej wartości.