fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT od aut osobowych: możliwe pełne odliczenie - wyroki NSA

123RF
Firma może odliczyć 100 proc. VAT od samochodu, który pracownik parkuje pod domem, ale tylko wtedy, gdy charakter pracy to uzasadnia.

Pierwsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie odliczenia VAT od aut osobowych po wprowadzeniu nowych przepisów potwierdza korzystną dla firm linię interpretacyjną.

Parkowanie pod domem nie wyklucza przyjęcia, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej i podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100 proc. VAT z faktur za paliwo i utrzymanie auta.

NSA bardzo mocno podkreślał jednak, że przyznanie racji podatnikowi w tej sprawie nie oznacza, że podobnie zakończą się podobne, czekające na rozstrzygnięcie NSA spory z fiskusem.

Jak tłumaczyła sędzia Danuta Oleś w ustnym uzasadnieniu, wtorkowe rozstrzygnięcia dotyczą specyficznego stanu faktycznego i to ze względu na te wyjątkowe okoliczności dotyczące dojazdu do pracy przedstawicieli handlowych spółka może odliczyć całą kwotę VAT.

Ewidencja i GPS

Chodzi bowiem o pracowników terenowych – przedstawicieli handlowych. Pracownicy ci obsługują określone obszary, np. części województwa, położone co najmniej kilkadziesiąt kilometrów od lokalu pracodawcy. W umowach pracownicy ci mają zapisane, że zaczynają i kończą pracę pod domem. Tam też parkują samochody.

Nie mogą z nich jednak korzystać prywatnie, bo zabrania tego regulamin, a pojazdy wyposażone są w GPS. Pracodawca kontroluje ewidencję przebiegu pojazdu i konfrontuje to z danymi z nawigacji.

Spółka zapytała, czy w takim przypadku może odliczyć 100 proc. VAT z faktur za tankowanie i inne koszty eksploatacyjne.

Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. regulacje o VAT pozwalają na odliczenie połowy podatku od zakupu i eksploatacji aut osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy auta są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Sposób ich wykorzystywania, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, potwierdzony ewidencją przebiegu pojazdu, musi wykluczać ich użycie do innych celów.

Organy skarbowe utrzymują jednak, że skoro auto parkowane jest pod domem, to pracownik potencjalnie zawsze może go używać w celach prywatnych i żadna ewidencja mu w tym nie przeszkodzi. Tak było też w tym przypadku, lecz Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi (I SA/Wr 35/15 i I SA/Wr 36/15).

Gdzie zaczyna się praca

Fiskus przed NSA przywoływał orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1997 r. (C-258/95) i wydany na jego kanwie wyrok NSA z czerwca 2015 r. (I FSK 1764/13).

NSA stwierdził wtedy, że zapewnienie pracownikom transportu z miejsca zamieszkania do pracy służy zasadniczo celom prywatnym pracowników, a nie działalności gospodarczej. Skarbówka budowała na tej podstawie twierdzenie, że parkowanie autem firmowym pod domem i dojazd do miejsca pracy wykluczają pełne odliczenie.

NSA potwierdził, że specyficzne okoliczności, tj. charakter pracy i duża odległość od miejsca jej wykonywania, w omawianej sprawie uzasadniają odstąpienie od tej zasady, którą jednak trzeba respektować. NSA będzie badał w każdej sprawie, czy występuje taka szczególna sytuacja.

Sygn. akt I FSK 1200/15, I FSK 1201/15

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

To ważny wyrok. Organy podatkowe przyjęły bowiem zasadę, że jeśli samochód jest parkowany pod domem pracownika, to bez względu na pozostałe okoliczności pracodawca nie wykluczył możliwości używania pojazdu do celów prywatnych. W konsekwencji może odliczać tylko połowę VAT związanego z nabyciem i eksploatacją pojazdu. Sąd jasno stwierdził, że z przepisów nie wynika taka generalna reguła. W konsekwencji istnieją sytuacje, gdy mimo, że pracownik nie musi codziennie zostawiać samochodu w siedzibie firmy, to przysługuje jej prawo do odliczania całego VAT. Oznacza to, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Należy uwzględnić m.in. sposób nadzoru nad eksploatacją samochodu oraz zakres obowiązków pracownika i miejsce ich wykonywania.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA