NSA: sędzia Tomasz Szmydt ma dyscyplinarkę. Nie pierwszą

Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta i przedstawił mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego - informuje we wtorek NSA.

Publikacja: 07.05.2024 16:01

Tomasz Szmydt na konferencji prasowej w Mińsku

Tomasz Szmydt na konferencji prasowej w Mińsku

Foto: Tomasz Szmydt/X.com

Komunikat w tej sprawie wydał rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak. 

„Rzecznik Dyscyplinarny NSA sędzia NSA Zdzisław Kostka postanowieniem z 7 maja 2024 r. wszczął wobec sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta postępowanie dyscyplinarne i przedstawił mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na umyślnym uchybieniu 6 maja 2024 r. godności sprawowanego urzędu przez postępowanie naruszające powagę stanowiska sędziego i przynoszące ujmę godności sędziego, stanowiące jednocześnie sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez to, że złożone 6 maja 2024 r. w Mińsku na Białorusi, w okolicznościach wskazujących na zamiar ubiegania się o azyl w tym państwie, oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu sędziego uzasadnił protestem przeciwko „niesprawiedliwej i krzywdzącej polityce prowadzonej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wobec Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej” i „działaniom zmierzającym do wprowadzenia (…) [Polski], do bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską” oraz apelem „do władz Polski o normalizację i dobrosąsiedzkie uregulowanie kontaktów pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską”, to jest przewinienia dyscyplinarnego opisanego w art. 107 § 1 pkt 5 w zw. z art. 82 § 1 i 2 oraz art. 66 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.) i w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.).” - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Sędzia Tuleya: Szmydt mógł mieć dostęp do kluczowej wiedzy o państwie polskim

Rzecznik informuje, że najsurowszą karą przewidzianą dla sędziego za przewinienie dyscyplinarne jest kara złożenia sędziego z urzędu. 

„Do dnia dzisiejszego do Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wpłynęło pisemne oświadczenie sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta o zrzeczeniu się urzędu.” - informuje rzecznik NSA.

Dyscyplinarka sędziego Szmydta za zaloty do dziennikarki

W komunikacie podkreślono, że sędzia Tomasz Szmydt był już karany za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego. Zapadły w tej sprawie wyroki Sądu Dyscyplinarnego NSA pierwszej i drugiej instancji  (sygn. akt I D 1/21). Chodziło niewłaściwe zachowanie wobec dziennikarki, które polegało na — jak czytamy w uzasadnieniu wyroku - "próbach angażowania dziennikarki w bardzo niejasne i niepożądane relacje, czego wyrazem była co najmniej niestosowna korespondencja ze strony sędziego" w okresie od marca do sierpnia 2019 r.  

Dowodem w sprawie było 9  print screenów z korespondencją sędziego do kobiety, która miała także otrzymywać od Tomasza Szmydta filmiki "z czytelnym erotycznym podtekstem".

Sędziemu wymierzono wówczas karę nagany. 

Czytaj więcej

Sędzia Szmydt poprosił Łukaszenkę o azyl. Głos z WSA i NSA

Przypomnijmy, że wczoraj białoruska agencja BiełTA przekazała, że sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt wystąpił do władz Białorusi o azyl polityczny. Twierdził, iż jest to wyraz protestu wobec polskiej polityki prowadzonej w stosunku do Białorusi i Rosji. Zdaniem Szmydta, polscy politycy powinni "przywrócić dialog z prezydentem Łukaszenką i Rosją". Jednocześnie poinformował, że ambasada Białorusi przekaże polskim władzom informację o jego rezygnacji ze stanowiska sędziego WSA.

Jak dziś informowaliśmy, w komunikacie opublikowanym na stronie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podano, że Prezes WSA w Warszawie nie otrzymał dotychczas informacji o zrzeczeniu się urzędu przez sędziego Szmydta . Poinformowano też, że sędzia Szmydt od 22 kwietnia do 10 maja przebywa na urlopie wypoczynkowym. 

Komunikat w tej sprawie wydał rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak. 

„Rzecznik Dyscyplinarny NSA sędzia NSA Zdzisław Kostka postanowieniem z 7 maja 2024 r. wszczął wobec sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta postępowanie dyscyplinarne i przedstawił mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na umyślnym uchybieniu 6 maja 2024 r. godności sprawowanego urzędu przez postępowanie naruszające powagę stanowiska sędziego i przynoszące ujmę godności sędziego, stanowiące jednocześnie sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez to, że złożone 6 maja 2024 r. w Mińsku na Białorusi, w okolicznościach wskazujących na zamiar ubiegania się o azyl w tym państwie, oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu sędziego uzasadnił protestem przeciwko „niesprawiedliwej i krzywdzącej polityce prowadzonej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wobec Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej” i „działaniom zmierzającym do wprowadzenia (…) [Polski], do bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską” oraz apelem „do władz Polski o normalizację i dobrosąsiedzkie uregulowanie kontaktów pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską”, to jest przewinienia dyscyplinarnego opisanego w art. 107 § 1 pkt 5 w zw. z art. 82 § 1 i 2 oraz art. 66 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.) i w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.).” - czytamy w komunikacie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał