fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie administracyjne: konsekwencji niezapewnienia cudzoziemcowi tłumaczenia dokumentów na język ojczysty

Adobe Stock
Zaistnienie bariery językowej, w toku postępowania administracyjnego (podatkowego), nie skutkuje naruszeniem zasady zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu. Ma ona bowiem prawo do ustanowienia pełnomocnika władającego językiem polskim – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Z uwagi na wzrastającą liczbę cudzoziemców na terytorium Polski, organy administracji publicznej prowadzą coraz więcej spraw, w których stronami są takie osoby. W przeważającej liczbie, obcokrajowcy nie władają językiem polskim na poziomie umożliwiającym im samodzielne prowadzenie takiego postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny wyroku z 11 września 2019 r., II FSK 186/19, LEX nr 2723460 wypowiedział się co do konsekwencji niezapewnienia cudzoziemcowi tłumaczenia dokumentów na język ojczysty, zawartych w aktach sprawy.

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła postępowania prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe spółki. Taką osobą był obywatel Republiki Federalnej Niemiec, który był członkiem zarządu spółki. W 2015 r. organ podatkowy orzekł o takiej odpowiedzialności strony. Strona wniosła odwołanie od decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Organ II instancji w drodze postanowieni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA